Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał ADAMSKI"

Testowanie bezzałogowych statków powietrznych do monitorowania zanieczyszczeń w środowisku DOI:10.15199/48.2018.09.03

Czytaj za darmo! »

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie, liczbę przedwczesnych zgonów związanych z tym problemem szacuje się na blisko 45 tysięcy rocznie [1]. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się głównie do chorób górnych dróg oddechowych takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność oddechowa, choroby o podłożu alergicznym a także może prowadzić do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Do niepożądanych związków chemicznych przedostajacych się do atmosfery należą: tlenki azotu (NxOy), dwutlenek siarki (SO2), siarkowodór (H2S), tlenek i dwutlenek węgla (CO, CO2) oraz lotne związki organiczne (LZO) [2]. Część związków emitowanych do atmosfery ma charakter rakotwórczy, np. benzen i benzo(a)piren z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Mogą one przedostawać się do powietrza atmosferycznego wraz ze spalinami samochodowymi oraz ze spalinami z pieców i kotłów grzewczych (tak zwana emisja niska). Ze względu na ich toksyczność dopuszczalne stężenie benzenu i benzo(a)pirenu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia nie powinno przekraczać w powietrzu odpowiednio 5 μg/m3 i 1 ng/m3 [3]. Niebezpieczne dla zdrowia jest również oddychanie powietrzem o podwyższonym stężeniu tzw. pyłów zawieszonych o średnicy cząstek poniżej 10 μm (PM10), a szczególnie uciążliwe są pyły o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2.5), które mogą przedostawać się bezpośrednio do krwioobiegu. Pyły są nośnikami szeregu zanieczyszczeń, ponieważ łatwo adsorbują się na nich substancje chemiczne. Unia Europejska określiła dopuszczalną wartość dobową dla pyłów PM10 jako 50 μg/m3 (przez co najwyżej 35 dób w ciągu roku) a średnią roczną wartość dobową jako maksymalnie 40 μg/m3. W okresie pojawiania się bezwietrznej pogody i zamglenia, zanieczyszczenie powietrza (smog) staje się szczególnie uciążliwe. Systematyczne monitorowanie poziomu zanieczyszczeń i przede wszystkim ustalanie jego źródeł s[...]

 Strona 1