Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"RENATA SIKORSKA-BĄCZEK"

Wykorzystanie energii solarnej do zasilania ziębiarki absorpcyjnej

Czytaj za darmo! »

Woda wykorzystywana do obniżenia temperatury i wilgotności powietrza klimatyzowanego w lecie może być oziębiana za pomocą absorpcyjnych urządzeń ziębniczych amoniakalnych lub bromolitowych, współpracujących z kolektorami słonecznymi. Warnik (desorber) takiej ziębiarki absorpcyjnej jest zasilany gorącą wodą, którą uzyskuje się dzięki pracy kolektorów słonecznych. Energetyka słoneczna Od wiel[...]

Instalacje wentylacji i klimatyzacji zdecentralizowane, rozdzielone, split i multi-split


  Przedstawiono opis instalacji klimatyzacyjnej z jednostkami zewnętrznymi (agregaty skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem), które mogą działać rewersyjnie, na potrzeby klimatyzacji lub do ogrzewania pomieszczeń umożliwiając realizację procesów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w lecie i zimie.Kojarzenie lub indywidualizowanie działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uwzględnia zarówno okres letni jak i zimowy. Jest to możliwe przy odpowiednim doborze jednostek zewnętrznych (agregaty skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem), które mogą działać rewersyjnie, na potrzeby klimatyzacji lub ogrzewania pomieszczeń. Wymaga to wyposażenia w odpowiednie elementy instalacyjne oraz w systemy sterowania automatycznego i przełączania,0, 0. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy instalacji klimatyzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia umożliwiającego realizację procesów w lecie, z oznaczeniami do ich identyfikacji na wykresie h-x powietrza wilgotnego. Dotyczy to procesów chłodzenia powietrza w obrębie pomieszczenia i osuszania powietrza zewnętrznego, przed wprowadzeniem do pomieszczenia w zakresie umożliwiającym odprowadzenie zysków wilgoci z pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów usytuowane wewnątrz pomieszczenia mogą mieścić się wraz z nawiewnikami i wywiewnikami, np. w stropie podwieszonym lub w tzw. "belce klimatyzacyjnej" podstawowej. W takiej samej pozycji i obudowie, umieszczone są nawiewniki instalacji wentylacyjnej doprowadzającej powie[...]

Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania akumulacji chłodu w klimatyzacji na przykładzie obiektu biurowego DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wykonano analizę techniczno - ekonomiczną zastosowania akumulacji chłodu w dwóch wariantach instalacji klimatyzacyjnej dla budynku biurowego. Pierwszy wariant obejmuje instalację klimatyzacyjną bez akumulacji chłodu, drugi wariant to instalacja klimatyzacyjną, w której zastosowano akumulację. Wynik analizy ma wykazać, który z zastosowanych wariantów będzie najbardziej korzystny dla danego budynku pod względem eksploatacji oraz inwestycji. W budynku zastosowano technologię akumulacji ciepła utajonego w zamkniętych powłokach sferycznych STL, firmy Cristopia Energy System.ZASTOSOWANIE akumulacji chłodu w klimatyzacji umożliwia jego magazynowanie w okresie braku zapotrzebowania na moc chłodniczą i jego wykorzystywanie w okresie maksymalnego zapotrzebowania (przewyższającego moc chłodniczą zainstalowanego agregatu) lub wtedy, gdy występują niedobory zaopatrzenia w energię elektryczną (tzw. godziny "szczytowe"). Oprócz korzystnych wskaźników ekonomicznych większość systemów z akumulacją chłodu wykazuje oszczędności w zużywanej energii. Zmniejszenie wielkości agregatu redukuje również ilość zastosowanego czynnika chłodniczego, co jest ważnym elementem strategii ograniczania ujemnego wpływu tych czynników na środowisko. System chłodniczy z akumulacją poprawia niezawodność i zapewnia bezpieczniejszy tryb pracy układów chłodzenia w klimatyzacji i w przemyśle. W artykule wykonano analizę technicznoekonomiczną zastosowania akumula[...]

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w studiach nagrań o niewielkiej kubaturze


  W zasadzie każde studio nagrań znajduje się w izolacyjnej dźwiękowej obudowie. Niestety, odpowiednia izolacja dźwiękowa związania jest z hermetycznością i dobrą izolację cieplną. Ponadto ludzie, oświetlenie oraz elektroniczny sprzęt wytwarzają znaczne ilości ciepła i dlatego wentylacja i klimatyzacja są konieczne w tego rodzaju obiektach. W mniejszych pomieszczeniach, gdzie może grać kilku ludzi, niekiedy wystarcza sama wentylacja. Ale w większości wypadków w studiach nagrań trzeba stosować jednocześnie układ wentylacji i klimatyzacji.1. Wymagania stawiane pomieszczeniom studia nagrań W celu zapewnienia komfortu cieplnego osobom pracującym w pomieszczeniach studia nagrań należy określić wymagania, które mają spełnić instalacje projektowane w tych pomieszczeniach. Przede wszystkim w pomieszczeniu powinna być utrzymana odpowiednia temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek przepływu powietrza oraz poziom hałasu, który nie powinien wpływać negatywnie na przebywające w nim osoby. Studia nagrań różnią się od siebie wielkością. Mogą występować jako pomieszczenia wielkokubaturowe, np. studia stacji telewizyjnych wyposażone w wiele dodatkowych pomieszczeń, jak również są to małe obiekty kameralne, które powstały przez odpowiednią aranżację kilku pomieszczeń i uprzednio miały zupełnie inne przeznaczenie. Studia nagrań różnią się między sobą również przeznaczeniem. Zupełnie inne warunki muszą być spełnione przy nagrywaniu orkiestry symfonicznej, zespołu rockowego lub też materiału dźwiękowego do filmu. Dlatego, do każdego projektowanego studia nagrań należy podejść indywidualnie i rozważyć wszystkie zalecane wytyczne dotyczące powstającego obiektu. Zazwyczaj w studiu nagrań występują następujące pomieszczenia: reżysernia, studio nagrań, pomieszczenie prób indywidualnych (również przeznaczone do nagrywania materiałów dźwiękowych), przedsionki ciszy oraz serwerownia. 2. Temperatura powietrza w studiach nagrań Specyfika pracy w st[...]

Wykorzystanie ciepła z wód popłucznych i ścieków do podgrzania wody uzupełniającej obiegi basenowe w obiektach hotelowych


  Hale basenowe to najbardziej energochłonne obiekty rekreacyjne. Należy w nich zapewnić przez cały rok wysoką temperaturę powietrza, odpowiednią temperaturę wody w nieckach basenowych oraz należy dostarczyć bardzo duże ilości ciepła i energii elektrycznej. Ze względów higienicznych woda basenowa musi być rozcieńczana i uzupełniana świeżą wodą z wodociągów, której temperatura jest niższa o około 20 K od temperatury wody w niecce basenowej[1]. W związku z tym, codziennie do kanalizacji wyrzucane jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt metrów sześciennych ciepłej wody, co daje znaczne ilości bezpowrotnie traconego ciepła. Przez odzysk ciepła z usuwanej do kanalizacji wody i wykorzystanie jej do podgrzania świeżej wody uzupełniającej ubytki basenowe, można ograniczyć koszty poniesione na ogrzewanie wody basenowej.1. Oszczędzanie energii w obiektach basenowych Utrzymanie infrastruktury obiektów basenowych jest bardzo kosztowne i dlatego należy dążyć do jak najefektywniejszego wykorzystania dostarczonego ciepła. Ograniczenie zużycia ciepła w obiektach basenowych można uzyskać przez następujące działania: - zastosowanie odzysku ciepła z powietrza usuwanego z hali basenowej do wstępnego podgrzania powietrza świeżego za pomocą rekuperatorów, - zastosowanie odzysku ciepła ze ścieków, czyli basenowej wody zrzutowej, z płukania filtrów i z natrysków za pomocą pompy ciepła, - zastosowanie dobrej izolacyjności przegród budowlanych, - zmniejszenie odparowania wody z niecki basenowej przez stosowanie przykrycia powierzchni basenu w okresach gdy nie jest on używany, - wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, np. instalacji solarnej do podgrzewania wody basenowej. Ponadto, wentylacja hali basenowej, może odbywać się na wiele sposobów od najprostszych, realizujących wymianę powietrza z regulacją ilości powietrza zewnętrznego w strumieniu nawiewanym, do systemów skomplikowanych, które w zależności od potrzeb realizują jedno- dwu- lub tr[...]

Charakterystyka energetyczna budynku handlowego z zastosowaniem różnych sposobów odzyskiwania ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wykonano charakterystykę energetyczną budynku handlowego na podstawie wymagań zawartych w Dyrektywie 2009/91/WE dla stanu istniejącego oraz porównano je z dwoma wariantami oszczędności z zastosowaniem odzysku ciepła. Pierwszy z nich, to rozwiązanie z zastosowaniem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła wyposażonym w wymiennik ciepła obrotowy, drugie natomiast to system wentylacji z odzyskiem ciepła wyposażonym w wymiennik ciepła krzyżowy o większej sprawności od istniejącego.1. Wstęp Rosnąca konsumpcja nieodnawialnych paliw kopalnych powoduje problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, głównie z uwagi na emisję dwutlenku węgla i towarzyszących zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w globalnym zużyciu energii około 30% potrzeb energetycznych związanych jest z przemysłem, około 30% z transportem oraz aż 40% przypada na potrzeby komunalno - bytowe. Bardzo wysokie zużycie energii w tym sektorze związane jest z potrzebami ludzkimi, w tym z dostarczeniem energii na cele grzewcze lub chłodnicze w zależności od lokalnych warunków klimatycznych. Troska o środowisko naturalne i wskazanie potrzeby ograniczenia zużycia energii w sektorze budowlanym znalazły odzwierciedlenie w zapisach Dyrektywy 91/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku. Na mocy dyrektywy wprowadza się konieczność sporządzania charakterystyk energetycznych budynku oraz wdrożenie systemów kontroli kotłów a także instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Działania te mają na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa europejskiego w zakresie wpływu nadmiernego zużycia energii na stan środowiska naturalnego oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii na skutek przemyślanych działań inwestycyjnych służących racjonalnemu wykorzystaniu paliw kopalnych. Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować, jako stosunek ilości energii zużytej do zasp[...]

Porównanie dwóch systemów klimatyzacji budynku biurowego


  W artykule przedstawiono i porównano dwa systemy klimatyzacji budynku biurowego. Pierwszy z nich to system z agregatem wody lodowej wraz z klimakonwektorami kasetonowymi, natomiast drugi to system z klimatyzatorami typu DVM (Digital Variable Multi) ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF).1. System ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) System VRF (Variable Refrigerant Flow) ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego ma możliwość regulacji przepływu tego czynnika w zależności od zapotrzebowania na chłód lub ciepło klimatyzowanego obiektu. Wydajność chłodnicza lub grzewcza jest dopasowywana do rzeczywistych, występujących w danej chwili warunków eksploatacji. Regulację wydajności chłodniczej i cieplnej umożliwia zastosowany w jednostce zewnętrznej inwerter, który steruje napięciem, prądem i częstotliwością zasilania sprężarki klimatyzatora, dzięki temu możliwa jest liniowa zmiana prędkości obrotowej wału sprężarki, a zatem i wydajności urządzenia. Gdy urządzenie ochłodzi lub ogrzeje pomieszczenie do wymaganej temperatury, inwerter zaczyna precyzyjnie regulować wydajność w celu utrzymania zadanej temperatury [3]. Układ VRF umożliwia jednoczesną pracę jednostek w trybie grzania i chłodzenia. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej elektroniki (np. elektroniczne zawory rozprężne) uzyskuje się znaczne oszczędności energii. Systemy ze zmiennym przepływem są kompatybilne. Umożliwiają dowolną konfigurację jednostek wewnętrznych oraz są systemami modułowymi, czyli mają możliwość połączenia jednostki zewnętrznej z jednostkami wewnętrznymi.Dzięki technicznym opracowaniom firmy Copeland powstał system typu VRF o nazwie DVM (Digital Variable Multi). System klimatyzacji DVM jest nową generacją klimatyzatorów Samsung w wielostrefowych systemach modułowych. Nazwa systemu związana jest z zastosowaną sprężarką Digital Scroll o regulacji wydajności w zakresie od 10 do 100%, co umożliwia zasilanie wielu jednostek wewnętrzn[...]

 Strona 1