Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Sopel"

Assessment of packaging film quality by failure mode and effects analysis Ocena jakości folii opakowaniowej z wykorzystaniem analizy przyczyn i skutków wad DOI:10.15199/62.2016.1.26


  Failure mode and effects anal. was carried out to det. the risk of occurrence, importance and detection of polyethylene film defects in an industrial prodn. line. To improve the product quality, a control of raw material and product properties, prodn. process monitoring as well as optional limitation of the amt. of added polymer regranulate were recommended. Analizowano proces wylewu i jakość folii stretch płaskiej, standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego, wytwarzanej metodą wylewu cast z wykorzystaniem regranulatu. Wykorzystano w tym celu analizę przyczyn i skutków wad. Jej celem jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad przez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Stwierdzono, że największy wpływ na problemy jakościowe folii ma zła jakość surowca, duża zawartość regranulatu oraz nieodpowiednie ustawienie parametrów linii technologicznej. Dla tych (oraz mniej istotnych przyczyn) ustanowiono i wdrożono działania naprawcze. Wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się obecnie pod silną presją konkurencji. Skuteczność przedsiębiorców zależy w dużej mierze od kompetencji pracowników, umiejętności zarządzania oraz przyjętych strategii. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych lub chociaż innowacyjnych metod i narzędzi możliwe jest obniżenie kosztów produkcji i podnie[...]

 Strona 1