Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Lucia Bednárová"

Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility Wpływ wybranych czynników procesu produkcji folii stretch na jej rozciągliwość DOI:10.12916/przemchem.2014.1139


  Streams of linear low.-d. polyethylene, adhesive and masterbatch in an industrial process for prodn. of 5-layer stretch film by extrusion were studied to det. the effect of material compn. on the film extensibility. The extensibility increased with increasing adhesive stream and with decreasing the masterbatch stream. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości w celu określenia optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych doświadczalnie zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji folii ma zawartość ulepszaczy. Czynnikiem mającym nieznacznie mniejszy wpływ na badany proces jest udział kleju w masie kompozycji. W dobie konkurencji wszelkie rywalizujące ze sobą przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju poprzez wyznaczanie sobie nowych celów oraz dostosowanie się do nowych sytuacji i do otoczenia. Jest to obserwowane również na rynku producentów folii stretch. Klienci oczekują folii o określonych para[...]

Impact of some factors of production of a packaging film on its resistance to puncture Wpływ niektórych parametrów procesu produkcji folii opakowaniowej na jej odporność na przebicie DOI:10.15199/62.2015.5.21


  Linear polyethylene was blended with an adhesive, an improving agent and polytetrafluoroethylene (I) (about 0.7, 8 and 1.4% by mass, resp.), formed by casting as a film and studied for resistance to puncture. The increasing of adhesive and improving agent contents resulted in increasing the film resistance to puncture. The addn. of larger amt. of I resulted in deterioration of the film strength. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej siedmiowarstwowej typu jumbo wytwarzanej metodą wylewu z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej odporności na przebicie. Folia ta jest przeznaczona do konfekcjonowania na folie do pakowania ręcznego. Celem było określenie optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych (na bazie wcześniejszych doświadczeń) zakresach zmienności. Badania procesu produkcji przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy przyjętych założeniach wszystkie czynniki wejściowe wpływają na odporność na przebicie. Zwiększanie w mieszance ilości kleju i ulepszaczy poprawia, a zwiększanie ilości teflonu obniża odporność folii na przebicie. W dobie konkurencji przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju i spełniania w miarę możliwości oczekiwań klientów. Taka sytuacja obserwowana jest również na rynku producentów folii stretch. Klienci oczekują folii o określonych parametrach. Ich osiągnięcie jest możliwe przy stosowaniu najwyższej jakości surowców. Niestety ze względów ekonomicznych rzadko kiedy takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania. Dlatego też poszukuje się niskokosztowych rozwiązań pozwalających dla danych surowców i przy konkretnych parametrach procesu produkcji uzyskiwać jakość, która będzie satysfakcjonować klientów. Takie działania optymalizacyjne prowadzone są również w firmie Efekt Plus, jednym z największych w Europie producentów folii stretch. Opierając się na wysoko rozwiniętym zapleczu technicznym zakład jest w s[...]

Effect of selected factors of the production process of stretch film for its resistance to puncture. Wpływ wybranych czynników procesu produkcji folii orientowanej na jej odporność na przebicie DOI:10.12916/przemchem.2014.2263


  Flat polyethlene films (23 μm) were produced under com. conditions by extrusion and casting of a blend of the polymer with an adhesive and a masterbatch at 270°C, stretched up to 150% and studied for mech. puncture. The masterbatch content contributed mostly to the film quality. Badano proces wylewu płaskiej pięciowarstwowej folii orientowanej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem jej maksymalnej odporności na przebicie. Celem było określenie optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych (na bazie wcześniejszych doświadczeń) zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji folii ma zawartość uszlachetniaczy. Czynnikiem mającym mniejszy wpływ na badany proces jest zawartość kleju w masie kompozycji. Zapewnienie wysokiej pozycji przedsiębiorstwa na rynku wymaga ciągłego doskonalenia. Jednym z obszarów tego doskonalenia jest jakość produkowanych wyrobów oraz technologii ich wytwarzania. Dzisiaj, w dobie tzw. rynku klienta, tylko produkty wysokiej jakości gwarantują silną pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Wysoką jakość można zapewnić poprzez m.in. prace eksperymentalne, które są często bardzo kosztowne. Dążenie do obniż[...]

 Strona 1