Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR KRAUZEB"

Analiza termiczna i palność kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kauczuków butadienowo- akrylonitrylowych w atmosferze powietrza, uzyskane metodami derywatografii i różnicowej kalorymetrii dynamicznej DSC. Stwierdzono, że wzrost zawartości merów akrylonitrylowych w makrocząsteczkach kopolimeru nie zmienia temperatury początku jego rozkładu, zmniejsza natomiast szybkość destrukcji i zwiększa energię aktywacji tego procesu. Bad[...]

 Strona 1