Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA WINNICKA"

Prognozowanie wartości ciśnienia rozprężania występującego podczas koksowania węgla w warunkach przemysłowych, na podstawie badań laboratoryjnych

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę prognozowania ciśnienia rozprężania w warunkach przemysłowych. Przeprowadzono cykl pomiarów ciśnienia rozprężania przy różnych stopniach ekspansji złoża karbonizowanej próbki węgla, wykorzystując zmodernizowaną w ramach projektu badawczego aparaturę laboratoryjną. Przyjęto, że stopień ekspansji, przy którym w warunkach laboratoryjnych uzyskano identyczną wartość ciśnien[...]

 Strona 1