Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KAROLINA MROZIŃSKA"

Materiały mezoporowate w ochronie środowiska i technologii paliw

Czytaj za darmo! »

Synteza materiałów zaliczanych do rodziny M41S została zapoczątkowana opracowaniem materiału mezoporowatego MCM-41 o uporządkowanej strukturze heksagonalnej (Mobil Oil, 1992 r.). W wyniku dalszych badań otrzymano sita mezoporowate MCM-48, MCM-50, SBA-13, SBA-15 i MSU. W zależności od rodzaju stosowanego surfaktantu, prekursora krzemu, pH, temperatury obróbki hydrotermalnej i warunków usuwania templatu otrzymuje się materiały różniące się uporządkowaniem struktury, stabilnością i morfologią powierzchni. Generowanie centrów aktywnych w materiałach mezoporowatych odbywa się na etapie syntezy (np. wprowadzenie metali do szkieletu sita) lub metodami post-synthesis (np. impregnacja). Możliwość projektowania powierzchni sit mezoporowatych powiększa obszar ich zastosowań w katali[...]

Badania nad poprawą stabilności frakcji oleju napędowego z procesu hydrokrakingu gudronu

Czytaj za darmo! »

Frakcje o zakresie wrzenia oleju napędowego, otrzymane w procesie hydrokrakingu gudronu (HRGO), charakteryzują się małą stabilnością. Ogranicza to możliwość ich bezpośredniego stosowania do komponowania produktów handlowych. W pracy przeprowadzono badania nad określeniem wpływu składników grupowych oraz wpływu procesów hydrorafinacji oraz uwodornienia na stabilność HRGO. Stwierdzono, że p[...]

 Strona 1