Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA SZYMKOWIAK"

Badanie możliwości zastosowania materiału katalitycznego z nośnikiem syntetyzowanym na drodze zol–żel w ogniwach paliwowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania katalizatora platynowego naniesionego na tlenek glinu oraz układ binarny tlenek glinu-tlenek cyny(IV) w metanolowym ogniwie paliwowym stosując woltamperometrię cykliczną i rentgenografię. Zastosowana metoda zol-żel nanoszenia katalizatora pozwoliła na wyeliminowanie niepożądanej interakcji między prekursorem fazy metalicznej a powierzchnią nośnika oraz pozwol[...]

 Strona 1