Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SABINA NIEMCZYK-BAŁTRO"

Wpływ obecności zanieczyszczeń w solance na stabilność uzyskiwanych z niej roztworów chloru aktywnego i na wskaźniki ich otrzymywania

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ jonów żelaza, niklu, kobaltu, miedzi i glinu na stabilność roztworów chloru aktywnego uzyskanych w wyniku elektrolizy roztworu zawierającego 20 g NaCl/dm3. Stwierdzono, że jony te powodują przyśpieszenie rozkładu chloranu (I) sodu, przy czym działanie to zmniejsza się w szeregu Fe3 + > N i 2 + > C o 2 + > C u 2 + > Al3 + . Jony żelaza, niklu i kobaltu, obecne w solance kierowan[...]

 Strona 1