Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HANNA DUFAJ-ZEMŁAA"

Badania procesu otrzymywania nawozów sztucznych na bazie siarki elementarnej

Czytaj za darmo! »

Badania ukierunkowano na otrzymywanie nawozów zawierających siarkę elementarną z dodatkiem bentonitu, określając optymalną granulację i jego zawartość w tych nawozach. W celu sprawdzenia koncepcji doboru aparatury wykonano w "Siarkopolu" SA w Gdańsku próby przemysłowe współgranulowania wieżowego zawiesiny bentonitu w ciekłej siarce. Otrzymany granulat oceniono pod względem trwałości w czas[...]

 Strona 1