Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZA ZBROJA"

Redukcja tlenków azotu wobec podpieranych montmorylonitów modyfikowanych jonami metali przejściowych

Czytaj za darmo! »

Naturalny montmorylonit podpierano tlenkami glinu lub tytanu, a następnie dotowano metalami przejściowymi (Fe, Co, Cu). Uzyskane materiały charakteryzowano pod względem składu (XRF), struktury (XRD) oraz tekstury (BET). Modyfikowane montmorylonity testowano jako katalizatory procesów redukcji NO z użyciem amoniaku lub etylenu jako reduktora. Zarówno rodzaj czynnika podpierającego jak i wpr[...]

 Strona 1