Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Janeba-Bartoszewicz"

Wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na skład chemiczny spalin DOI:10.15199/62.2019.8.15


  Zagadnienie jakości procesu spalania paliw stałych w kotłach grzewczych jest coraz częściej poruszane w dyskusji naukowej1). Głównym Politechnika Poznańska Bartosz Ciupek*, Edyta Janeba-Bartoszewicz, Rafał Urbaniak Effect of fineness and increased humidity of carbonaceous fuels on the chemical composition of exhaust gases Wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na skład chemiczny spalin DOI: 10.15199/62.2019.8.15 Dr Edyta JANEBA-BARTOSZEWICZ w roku 1996 ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest adiunktem w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. Specjalność - fizykochemia gazów i cieczy, chemia żywności. Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-22-14, GSM: +48 605-916-099, e-mail: bartosz.ciupek@put.poznan.pl Mgr inż. Bartosz CIUPEK w roku 2017 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Jest doktorantem w Katedrze Techniki Cieplnej tej uczelni. Specjalność - wymiana ciepła, procesy spalania. * Autor do korespondencji: źródłem ciepła stosowanym w ogrzewnictwie krajowym są kotły spalające paliwa stałe. Jakość procesu spalania w kotłach małej mocy wynika bezpośrednio z parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych kotła oraz parametrów technicznych wykorzystanego paliwa2, 3). Z prowadzonych badań widać wpływ parametrów[...]

Analiza zmian współczynnika przewodności cieplnej wodnych roztworów izomaltu służących do produkcji cukierków bezcukrowych DOI:10.15199/62.2019.10.4

Czytaj za darmo! »

Substancje słodzące, potocznie nazywane słodzikami, są dodatkami do żywności, których zadaniem jest głównie nadanie słodkiego smaku. Wykorzystywane są w przemyśle piekarniczym, cukierniczym, mleczarskim i produkcji napojów. Substancje słodzące są uznawane za zamienniki sacharozy o znacznie zmniejszonej kaloryczności, stąd uzasadniona jest ich obecność w produktach specjalnego przeznaczenia, takich jak produkty dla diabetyków, sportowców lub leki1, 2). Zapotrzebowanie konsumentów na produkty o niskim indeksie glikemicznym, bez dodatku sacharozy, spowodowało pojawienie się na rynku szerokiej gamy produktów będących substytutem cukru. Jedną z substancji słodzących jest izomalt. Jest to związek należący do grupy alkoholi cukrowych. Alkohole cukrowe należą, oprócz węglowodanów, do grupy alkoholi wielowodorotlenowych (polioli), w których grupa hydroksylowa powstała w wyniku redukcji grupy karbonylowej (aldehydowej lub ketonowej)3). Według rozporządzenia4) w krajach Unii Europejskiej dopuszczone do spożycia są takie poliole, jak sorbitol i syrop sorbitolowy (E 420), mannitol (E 421), maltitol i syrop maltitolowy (E 965), laktitol (E 966), ksylitol (E 967), erytrytol (E 968) oraz izomalt (E 953)5). Izomalt (C12H24O11, uwodniona izomaltuloza, izomaltitol) jest mieszaniną disacharydów: 6-O-α-D-glukopiranozylo-D-sorbitolu (gluko- sorbitol, 1,6-GPS) oraz 1-O-α-D-glukopiranozylo-D-mannitolu (gluko-mannitolu, 1,1-GPM) (rys. 1). W przeciwieństwie do innych słodzików z grupy alkoholi cukrowych nie występuje naturalnie Edyta Janeba-Bartoszewicza,*, Robert Kłosowiaka, Natalia Idaszewskaa, Zuzanna Sydowa, Krzysztof Bieńczaka, Liliana Rak-Urbańskab 1556 98/10(2019) Dr inż. Zuzanna SYDOW w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie jest pracownikiem w Ins[...]

 Strona 1