Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Boruszczak"

Barwniki naftochinonowe- lawson, lapachol, juglon - zastosowanie do barwienia tkaniny poliamidowej w sub- i nadkrytycznym CO2

Czytaj za darmo! »

Współczesny rynek tekstyliów wykazuje duże zainteresowanie wyrobami z uszlachetnionych tkanin i włókien, obdarzonych specyficznymi właściwościami użytkowymi. Prowadzone badania w tej dziedzinie dużą wagę przywiązują do tkanin o właściwościach biobójczych, oddziałujących aktywnie na bakterie, patogeny grzybowe, wirusy i inne mikroby [1, 2]. Tekstylia tego typu mogą znaleźć szerokie zastosowan[...]

Synteza i zastosowanie pigmentu kompozytowego krzemionka/trans-benzotiazynoindygo w układach elastomerowych


  Do modyfikacji powierzchni krzemionek różniących się powierzchnią właściwą i wielkością cząstek (Aerosil 90 i Aerosil 380) zastosowano tiazynoindygo. Krzemionki były modyfikowane bezrozpuszczalnikową metodą w wysokoobrotowym blenderze. Naniesienie benzotiazynoindyga ([2,2’]-bi(tiazynylidene)- 3,3’-(4H,4’H)-dion) na powierzchnię krzemionki prowadziło do ograniczenia aglomeracji napełniacza. Zmodyfikowany napełniacz zastosowano w kopolimerze etylenowo-propylenowym sieciowanym EPM rodnikowo w temp. 120°C (nadtlenek benzoilu) i 160°C (nadtlenek dikumylu). Napełniacz ten wykazywał wpływ na właściwości mechaniczne napełnionych elastomerów. Wulkanizaty zawierające kompozytowy pigment krzemionka/benzotiazynoindygo odznaczały się większą wytrzymałością na rozdzieranie. Two com. SiO2 adsorbents (surface areas 90 and 380 m2/g, particle sizes 20 and 7 nm, resp.) were modified with cisbenzothiazine indigo by a non-solvent method with following heating at 180°C. The modification resulted in a limitation of the agglomeration of SiO2 particles. The modified SiO2/benzothiazine indigo composite pigments were used as fillers of ethylene-propylene copolymer crosslinked with (PhCO)2O2 at 120°C or with (PhCMe2)2O2 at 160°C. Use of the composite filler resulted in an improvement of the mech. properties (tearing strength) of the vulcanizates. Dynamiczny rozwój tworzyw sztucznych w drugiej połowie XX w. spowodował zapotrzebowanie na trwałe pigmenty charakteryzujące się dużą odpornością na działanie światła, wysokiej temperatury i rozpuszczalników organicznych oraz ograniczoną migracją z barwionego tworzywa. Prowadzone w ostatnich latach prace związane są z syntezą nowych struktur chemicznych oraz z poszukiwaniem nowych postaci krystalicznych1). Równocześnie dąży się do ograniczenia lub wyeliminowania organicznych toksycznych rozpuszczalników oraz kancerogennych amin i diamin aromatycznych z produkcji pigmentów. Oprócz badań d[...]

 Strona 1