Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Świercz"

ATLAS PLUS S2 HYDRO - jeden produkt, dwie funkcje, trzy technologie DOI:


  ATLAS PLUS S2 HYDRO trudno porównać z innym klejem do płytek. To unikatowa cementowa zaprawa klejąca, która umożliwia wykonanie warstwy hydroizolacyjnej imocowanie płytek, a więc jeden produkt daje kompletne rozwiązanie, doskonałe w przypadku wszystkich prac glazurniczych, szczególnie prowadzonych na zewnątrz.ATLAS PLUS S2 HYDRO uzyskał pozytywne wyniki badań, w niezależnych jednostkach notyfikowanych, potwierdzające jego cechy jako hydroizolacji i jako kleju. Przebadany został zgodnie z dwiema zharmonizowanymi normami europejskimi: EN 12004:2007+A1:2012 Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie oraz EN14891:2012Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami - Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznac[...]

ATLAS PLUS S2 HYDRO - jeden produkt, dwie funkcje, trzy technologie DOI:


  ATLAS PLUS S2 HYDRO to produkt łatwy w użyciu, który powstał dzięki połączeniu zalet i korzyści trzech technologii. # Technologia polimerowa zapewnia: - doskonałą przyczepność wszystkich rodzajów płytek do każdego typu podłoża; - wydłużony czas otwarty, co daje komfort pracy podczas montażu płytek na dużej powierzchni; - bardzo dużą elastyczność umożliwiającą montaż wszystkich formatów, nawet powyżej 5 m2. # Technologia podwójnych włókien gwarantuje: - maksymalną redukcję naprężeń i mikropęknięć; - doskonałą retencję wody i mieszanie; - stabilność płytek, natychmiast po ich zamontowaniu. # Technologia lekkich wypełniaczy elastomerowych zapewnia: - dużą wydajność produ[...]

Kleje żelowe GEOFLEX firmy Atlas DOI:


  Rynek płytek ceramicznych nieustannie się rozwija, zmieniają się trendy, pojawiają się nowe rodzaje płytek, a ich formaty stają się coraz większe. Do tych zmian muszą dostosować swoje produkty producenci chemii budowlanej. W nowoczesnej zaprawie klejącej głównym kryterium przestaje być jedynie spełnienie wymagań normowych i cena. Najważniejsze zaczyna być bezpieczeństwo stosowania oraz uniwersalność i łatwość aplikacji. Wspólnym celem wszystkich osób zaangażowanych w realizację okładzin i wykładzin ceramicznych jest bowiem zapewnienie ich trwałości, przy jednoczesnym ograniczeniu czasu i nakładu pracy. W tej sytuacji bardzo ważne jest stosowanie najnowszych technologii m.in. z zastosowaniem klejów żelowych. Efektem prac badawczo-rozwojowych realizowanych w laboratoriach firmy ATLAS jest linia klejów żelowych GEOFLEX, przyjaznych wykonawcy, o unikatowych właściwościach aplikacyjnych.Mineralny charakter dodatków żelujących sprawia, że w przeciwieństwie do dodatków organicznych, klej jest mniej podatny na zmianę właściwości pod wpływem działania temperatury, czy kwasowego bądź zasadowego odczynu środowiska. Zastosowanie spajalnej mieszaniny cementów w klejach linii GEOFLEX pozwoliło z kolei na wydatne przyspieszenie wiązania, także w niskiej temperaturze. DOPASOWANIE WŁAŚCIWOŚCI KLEJU [...]

Akumulacja soli w tynkach renowacyjnych ATLAS DOI:


  Tynki renowacyjne stosowane są tam, gdzie mamy do czynienia z renowacją, naprawą lub restaurowaniem zawilgoconychmurów (fotografia 1).Wilgoć kapilarna jest nośnikiemszkodliwych soli budowlanych, które krystalizując, przyczyniają się do destrukcji najpierw powłok malarskich, potem wypraw tynkarskich, a na końcu konstrukcji. Zadaniem systemu tynków renowacyjnych jest stworzenie bezpiecznego magazynu gromadzącego sole, które przenikają wraz z wilgocią z muru do tynku, przy zachowaniu suchej powierzchni elewacji pozbawionej wykwitów solnych. Szacuje się, że zdolność do pochłaniania soli, a tym samym skuteczność tynku renowacyjnego, wynosi od kilku do kilkunastu lat, chociaż brak jest w literaturze precyzyjnych danych opartych na konkretnych badaniach. Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego nie stawia takich wymagań, a zalecenia zawarte w instrukcjiWTAMerkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme polegają na ocenie odporności tynku na działanie soli po 10 dniach ekspozycji.Jaka jest zdolność do akumulacji soli w tynkach renowacyjnych ATLAS? Oczywiście będzie to zależne od warunków, w jakich system tynków renowacyj[...]

 Strona 1