Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Lew"

Effect of regranulate addition on operating parameters of stretch film. A short communication Wpływ dodatku regranulatu na wybrane parametry użytkowe folii stretch. Krótki komunikat DOI:10.15199/62.2017.3.29


  Regrind of polyethylene film was added to the raw material used for formation of internal layers of the new film to decrease its prodn. costs. The addn. below 40% by mass did not result in any decreasing the film properties and was recommended for films used for packaging the film reels by the manufacturer. Badano wybrane parametry użytkowe folii stretch płaskiej siedmiowarstwowej do pakowania ręcznego o grubości 23 μm standard z regranulatem w celu określenia maksymalnej szacunkowej ilości regranulatu, która nie spowoduje znacznego pogorszenia wybranych parametrów użytkowych folii, w ustalonych na bazie doświadczenia zakresach zmienności. Okazało się, że przy przyjętych założeniach rozciąg, rozciąg do zerwania, odporność na przebicie, siła retencji oraz siła retencji po stabilizacji i kleistość pogarszają się wraz ze wzrostem ilości regranulatu i ma to przeważnie charakter liniowy. Parametr rozciągliwości i parametr odporności na przebicie w zasadzie nie zmieniają się dopóki udział regranulatu w produkowanej folii nie przekracza 40%. W czasach dynamicznie zmieniającej się gospodarki, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju poprzez wyznaczanie sobie nowych celów oraz dostosowanie się do nowych sytuacji i do otoczenia. Taka sytuacja obserwowana jest również na rynku producentów folii stretch. Klienci zamawiają folię o określonych parametrach. Ich osiągnięcie jest możliwe przy stosowaniu najwyższej jakości półproduktów. Jednocześnie[...]

Impact of some factors of production of a packaging film on its resistance to puncture Wpływ niektórych parametrów procesu produkcji folii opakowaniowej na jej odporność na przebicie DOI:10.15199/62.2015.5.21


  Linear polyethylene was blended with an adhesive, an improving agent and polytetrafluoroethylene (I) (about 0.7, 8 and 1.4% by mass, resp.), formed by casting as a film and studied for resistance to puncture. The increasing of adhesive and improving agent contents resulted in increasing the film resistance to puncture. The addn. of larger amt. of I resulted in deterioration of the film strength. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej siedmiowarstwowej typu jumbo wytwarzanej metodą wylewu z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej odporności na przebicie. Folia ta jest przeznaczona do konfekcjonowania na folie do pakowania ręcznego. Celem było określenie optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych (na bazie wcześniejszych doświadczeń) zakresach zmienności. Badania procesu produkcji przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy przyjętych założeniach wszystkie czynniki wejściowe wpływają na odporność na przebicie. Zwiększanie w mieszance ilości kleju i ulepszaczy poprawia, a zwiększanie ilości teflonu obniża odporność folii na przebicie. W dobie konkurencji przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju i spełniania w miarę możliwości oczekiwań klientów. Taka sytuacja obserwowana jest również na rynku producentów folii stretch. Klienci oczekują folii o określonych parametrach. Ich osiągnięcie jest możliwe przy stosowaniu najwyższej jakości surowców. Niestety ze względów ekonomicznych rzadko kiedy takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania. Dlatego też poszukuje się niskokosztowych rozwiązań pozwalających dla danych surowców i przy konkretnych parametrach procesu produkcji uzyskiwać jakość, która będzie satysfakcjonować klientów. Takie działania optymalizacyjne prowadzone są również w firmie Efekt Plus, jednym z największych w Europie producentów folii stretch. Opierając się na wysoko rozwiniętym zapleczu technicznym zakład jest w s[...]

 Strona 1