Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Sidor"

Vibratory granulators Granulatory wibracyjne DOI:10.15199/62.2015.5.22


  Dokonano wprowadzenia w problematykę procesu granulacji oraz pracy granulatorów wibracyjnych. Podano rozwiązania konstrukcyjne 6 granulatorów oraz specyfikację ich możliwości technologicznych. Zaletą tych granulatorów jest łatwiejsze sterowanie procesem granulacji, budowa modułowa, możliwość jednoczesnej granulacji kilku materiałów w jednym granulatorze oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zastosowanie uziarnionej fazy stałej w celu wykorzystania jej jako produktu końcowego lub półproduktu, a także jej transport, zagospodarowanie (dotyczy głównie odpadów), w zależności od uziarnienia wymaga poddania jej jednemu lub kilku podstawowym procesom technologicznym, jakimi są rozdrabnianie (kruszenie, mielenie), klasyfikacja ziarnowa, wzbogacanie i aglomeracja. Aglomeracja polega na wytwarzaniu większych ziaren (zwanych granulami) o określonych rozmiarach i wytrzymałości mechanicznej z wielu ziaren mniejszych. Proces ten nazywany jest też granulacją, grudkowaniem lub scalaniem i występuje w dwóch odmianach uwarunkowanych mechanizmem wytwarzania granul. Jest to aglomeracja ciśnieniowa i aglomeracja bezciśnieniowa, prowadzona pod ciśnieniem atmosferycznym. Zastosowanie odpowiedniego procesu aglomeracji zależy od wymagań technologicznych oraz względów ekonomicznych.Aglomeracja bezciśnieniowa, zwana dalej granulacją, może być przeprowadzana z wykorzystaniem suchego materiału uziarnionego z dodatkiem ciekłego lepiszcza, zawiesiny (suspensji), fazy ciekłej lub gazowej, układu dwufazowego (fazy ciekłej i gazowej) lub trójfazowego (faza ciekła, stała i gazowa)1). Szczególnym przypadkiem aglomeracji bezciśnieniowej jest termiczna aglomeracja wysokotemperaturowa, stosowana np. przy wytwarzaniu aglomeratu rudy żelaza. Zachodzi ona w maszynach przeróbczych zwanych granulatorami1, 2) (rzadziej grudkownikami)3). Aglomeracja termiczna niskotemperaturowa zachodzi w suszarkach4), a wysokotemperaturowa na taśmach spiekalniczych5). Główn[...]

 Strona 1