Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Adam Steć"

Nowa generacja metod planowania

Czytaj za darmo! »

Business Intelligence - efektywne długoterminowe planowanie produkcji w Systemie CSB.Strategia przede wszystkim Nikt nie zaprzeczy, że planowanie operacyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest istotne. Pozwala przecież realizować codzienne zadania i procesy zachodzące w fi rmie. Czym byłoby jednak bieżące działanie bez wyższego celu, bez wizji, bez strategii? Czy możliwe byłoby sprawne f[...]

Nowa generacja metod planowania

Czytaj za darmo! »

Zintegrowane zarządzanie łańcuchem logistycznym (cz. I).W poprzednim numerze była mowa o kluczowym znaczeniu planowania w branży piekarskiej. Tym razem chciałbym przybliżyć Państwu główne założenia związane z optymalnym zarządzaniem elementami łańcucha logistycznego oraz powiązanym z nim zagadnieniem śledzenia pochodzenia. Istotą jednego i drugiego jest synchronizacja procesów przepływu mate[...]

Informatyczny system zarządzania wspiera procesy produkcyjne i logistyczne - Zintegrowane zarządzanie łańcuchem logistycznym (cz. II)

Czytaj za darmo! »

Istotą optymalnego zarządzania elementami łańcucha logistycznego oraz kontrolą pochodzenia jest synchronizacja procesów przepływu materiałowo-towarowego z przepływem informacji. W poprzednim artykule przedstawiony został ogólny zarys tej tematyki, w niniejszym zajmiemy się szczegółami. Od przyjęcia surowców do wyrobu gotowego. Podstawą budowania logicznej struktury gospodarki materiałowej [...]

Obsługa sprzedaży i logistyki - potencjał i wyzwanie

Czytaj za darmo! »

Procesy sprzedaży w zakładach piekarskich i cukierniczych zorganizowane są wielotorowo i wymagają zróżnicowanego oraz indywidualnego potraktowania form sprzedaży, takich jak: - dostawy do sklepów detalicznych (produkty świeże) - sprzedaż przez sieć własnych sklepów fi rmowych - sprzedaż hurtowa (sieci, sklepy sieciowe stacji benzynowych, sklepy innych piekarni) - eksport. Należy uwzględn[...]

Kontrola kosztów - system informatyczny wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem

Czytaj za darmo! »

Planowanie zaopatrzenia i produkcji w branży piekarskiej należy do istotnych zadań zarządzania i stosowane tu narzędzia muszą uwzględniać specyfi kę surowca i składników pomocniczych oraz uwzględniać technologię przetwórstwa. Planowanie powinno bazować na aktu alnych danych dyspozycyjnych sprzedaży i zaopatrzenia, dając jednocześnie możliwość indywidualnej konfi guracji arkuszy planowania oraz opracowania danych produkcyjnych. Zaplanowana produkcja powinna być zestawiana na bieżąco z wynikającym z niej zapotrzebowaniem na surowce i materiały oraz konfrontowana z zasobami surow cowymi, materiałowymi i wydajnością posiadanych linii produkcyjnych. Zapotrzebowanie na surowce jak i jego nadwyżki oraz zakup uzupełniający su rowców i ich sprzedaż należy kumulować centralnie tworzą[...]

Pewne zarządzanie jakością Kompleksowe rozwiązanie w Systemie CSB

Czytaj za darmo! »

Długofalowy wzrost wydajności produkcji i redukcja kosztów leżą u podstaw rynkowego sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjnych i automatyki przemysłowej, przedsiębiorstwa muszą odpowiednio wcześnie rozpoznać i umiejętnie wykorzystać ich własne możliwości racjonalizacyjne. W przemyśle piekarskim i cukierniczym, w szczególności w laboratoriach i punktach kontrolnych istotne znaczenie mają czas i jakość wykonania analiz, a implementacja odpowiednich systemów IT pozwala zoptymalizować procesy laboratoryjne i administracyjne. Wsparcie dla inżynierii higieny CSB-System - przedsiębiorstwo o wieloletnim doświadczeniu w branży, dostawca rozwiązań wspierających obszary przemysłowego zarządzania jakością i automatyki laboratoryjnej - oferuje o[...]

Harmonijne połączenie tradycji i innowacji

Czytaj za darmo! »

Początki fi rmy Hack AG z siedzibą w miejscowości Kurtscheid (Niemcy) sięgają roku 1930, kiedy to rodzina Hack otworzyła w Duisburgu swój pierwszy zakład piekarniczy. Dziś fi rma Hack jest znanym na rynku dostawcą świeżo pakowanych i głęboko mrożonych wyrobów piekarniczych i cukierniczych a jej oferta skierowana jest przede wszystkim do sieci hurtowych, gastronomii systemowej i hotelarstwa. Będąc kompetentnym partnerem na rynku produktów typu "convenience", fi rma Hack AG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując im całą gamę innowacyjnych produktów. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa odzwierciedla się także w liczbach. Obecnie grupa zatrudnia 275 pracowników w zakładach w Kurtscheid oraz w Berlinie a jej łączny obrót wynosi około 90 mln euro. "Przekształcenie naszego przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną w 2000 roku spowodowało wprawdzie zmianę jego struktury, ale nie naruszyło fundamentu, jakim jest zaufanie do naszych pracowników. Ich osobiste zaangażowanie jest i pozostanie naszym najcenniejszym kapitałem.“ - wyjaśnia tajemnicę sukcesu westerwaldzkich ekspertów w dziedzinie żywności Prezes Zarządu Harmonijne połączenie tradycji i innowacji Hack AG sta[...]

"GOM Owczarek" stawia na rozwój i nowoczesne rozwiązanie CSB-System


  Przedsiębiorstwo "GOM Owczarek" z siedzibą w Gomunicach zostało założone w 1997 r. przez Grzegorza Owczarka. Początkowo zakład koncentrował się na produkcji cukierniczej, po kilku latach zakres produkcji rozszerzono o asortyment świeżego pieczywa. W ramach prężnego, dynamicznego rozwoju firma została przekształcona w spółkę jawną, w dalszym ciągu jednak jest firmą rodzinną zarządzaną przez właścicieli. Inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz wykorzystanie najnowszych technologii nie wpłynęły na wypracowaną filozofię przedsiębiorstwa i nie zmieniły rzemieślniczego charakteru produkcji. Mimo produkcji na dużą skalę dalej wszyscy pracownicy dbają o szczegóły i starannie, w oparciu o tradycyjne receptury realizują zamówienia klientów. Obecnie profil działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zarówno świeżych wyrobów cukierniczych i piekarskich w pełnej gamie (premium, normal, discount) o krótkich terminach przydatności do spożycia, jak i wyrobów mrożonych. Ofertę uzupełnia produkcja świeżych lodów. Całość produkcji realizowana jest w dwóch zakładach oddalonych od siebie o 4 km; w Gomunicach na trzech wydziałach: cukiernia, piekarnia, lody; w Kamieńsku na wydziale piekarni, codziennie. Podczas dwóch zmian roboczych wytwarza się ok. 15 ton świeżego pieczywa, ok. 4 ton świeżych wyrob[...]

Renomowane firmy branży cukierniczej stawiają na sprawdzone i efektywne rozwiązania IT Integracja staje się koniecznością


  Historie wielu firm odnotowują sytuacje, które okazywały się decydujące dla dalszego rozwoju. Pozyskanie nowego klienta, zwiększenie powierzchni magazynowej, przejęcia, fuzje albo budowa nowego zakładu produkcyjnego. Niewątpliwie w każdej z tych sytuacji nowoczesne przedsiębiorstwo musi dysponować nowoczesnymi narzędziami, które sprawnie i elastycznie wesprą proces rozwoju. Przyjrzyjmy się zatem organizacji statystycznego zakładu produkującego wyroby cukiernicze. W wielu przypadkach wykorzystuje się pojedyncze programy informatyczne wspomagające pracę, jednak ich działanie i możliwości są ograniczone do poszczególnych obszarów. W związku z tym wiele tych samych danych rejestrowanych jest wielokrotnie; nie ma możliwości bieżącej analizy albo jest ona bardzo skomplikowana. W celach analitycznych koniecznym jest bowiem wprowadzenie wcześniej zarejestrowanych danych do arkuszy kalkulacyjnych lub innych tego typu narzędzi. Nie może być tutaj mowy o wykorzystaniu wielu funkcji wynikających z integracji, które stosuje się np. w [...]

Planowanie produkcji w Systemie CSB


  Planowanie produkcji w standardowym pakiecie oprogramowania branżowego powinno uwzględniać specyfi kę branżową oraz indywidualne potrzeby i wymagania przedsiębiorstw. Spełnienie tych często różnorodnych wymagań w ramach jednego systemu informatycznego staje się możliwe dzięki stworzeniu wydajnego i elastycznego narzędzia planowania, które w standardzie realizuje przedstawione powyżej zadania. Receptury, planowanie, realizacja, rozliczenie Szeroko rozumiane pojęcie produkcji obejmuje kilka obszarów, których optymalna organizacja oraz pełna integracja pozwalają na osiąganie założonych celów. Punktem wyjścia dla każdego zakładu produkcyjnego są oczywiście receptury, ich warianty, kalkulacje i optymalizacja. Zapewnienie prawidłowych procesów produkcyjnych wymaga precyzyjnego planowania, realizacji (rejestracji) oraz szczegółowego rozliczenia produkcji (w powiązaniu z gospodarką magazynową). W niniejszym artykule pragniemy skupić się na planowaniu produkcji, czyli kolejnym czynniku mającym wpływ na całość procesów produkcyjnych. Baza danych w planowaniu Do dziennego planowania na wydziałach produkcyjnych niezbędne jest narzędzie, które pozwoli na uwzględnianie czynników mających wpływ na proces produkcji. Oprócz podstawowego zapotrzebowania na materiały niezbędne są również uwzględnienie możliwości parku maszynowego oraz dostępność materiałów i surowców. Z najprostszym sposobem planowania produkcji mamy do czynienia w[...]

 Strona 1  Następna strona »