Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SURMAN"

Modelowanie kinetyki reakcji w badaniach metoda TPR katalizatorów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Metodą TPR badano tlenkowe układy wzorcowe Fe2O3 i MgO-Al2O3-V2O5 ulegające wieloetapowej redukcji. Przedstawiono wpływ parametrów pomiarowych, takich jak szybkość ogrzewania b, początkowa ilość redukowalnego tlenku so, szybkość przepływu F mieszaniny redukującej zawierającej co wodoru, na kształt profili TPR. Stwierdzono, że literaturowe kryteria K = so/(F·co) i P = (b·so)/([...]

 Strona 1