Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW SZEJA"

Wykorzystanie olejów przepracowanych do otrzymywania komponentów paliw

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących krakingu termicznego surowca, jako pozostałości po destylacji atmosferycznej mieszaniny ropy lekkiej i olejów przepracowanych, oraz rafinacji kontaktowej powyższego surowca, przy zastosowaniu haloizytu jako sorbenta. Określono podstawowe właściwości użytkowe otrzymanych frakcji oleju napędowego. Stwierdzono, iż otrzymana frakcja może służyć jako dobre[...]

Wykorzystanie pozostałości z procesu hydrokrakingu w produkcji olejów przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano przydatność dwóch olejów podstawowych w klasach lepkości VG-32 i VG-46, pochodzących z procesu hydrokrakingu, do otrzymywania olejów przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych, a także określonych klas olejów silnikowych zimowych i wielosezonowych. Two base oils b. 350-550°C, viscosity grades VG-32 and -46, collected from a com. installation, were vacuum-distilled to collect 50-d[...]

Nowe rozwiązania w rafinacji rozpuszczalnikowej destylatów olejowych

Czytaj za darmo! »

Opracowano nowe rozwiązanie techniczne procesu selektywnej ekstrakcji frakcji olejowej furfurolem. Zmodernizowano kolumnę ekstrakcyjną w PKN Orlen SA w Płocku poprzez zastosowanie strukturalnego wypełnienia komórkowego. Wykazano, że wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie zużycia furfurolu przy równoczesnej poprawie jakości rafinatu. W szczególności obniżyła się zawartość substan[...]

Epoksydowane oleje roślinne jako środki smarowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań epoksydacji wybranych olejów roślinnych (rzepakowego i sojowego) i określono podstawowe właściwości użytkowe otrzymanych produktów w aspekcie ich zastosowania jako olejów smarowych. Proces może znaleźć zastosowanie w produkcji biodegradowalnych środków smarowych o dobrych właściwościach smarnościowych i dużej odporności na utlenianie. Stwierdzono możliwość wykor[...]

 Strona 1