Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Ćmielewski"

Wieloletnia zmienność zlodzenia Wisły w Toruniu i Niemna w Smolnikach w XIX i XX wieku

Czytaj za darmo! »

Ciągi obserwacyjne zlodzenia na Wiśle i Niemnie należą do najdłuższych na świecie, a najstarsze zachowane wyniki obserwacji zjawisk lodowych na Wiśle pochodzą z lat 20. XVIII wieku (Makowski i Tomczak, 2002; Mroziński, 2006). Najdłuższą serię obserwacji hydrologicznych w Polsce ma Toruń (Mikulski, 1965). Podobną serię ma Niemen w miejscowości Smolniki. Od 1811 r. prowadzi się tutaj nieprzerwane obserwacje stanów wody i zjawisk lodowych (Stonevicius i in., 2008). Zjawiska lodowe na rzekach, a szczególnie pokrywa lodowa, odgrywają dużą rolę w ustroju hydrologicznym rzek wysokich i umiarkowanych szerokości geograficznych. Zlodzenie rzek ma wpływ na warunki przepływu (Pasławski, 1970; Majewski, 1987; Grześ, 1991), nawigację, pracę elektrowni wodnych, transport. Rys. 1. Lok[...]

 Strona 1