Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA WOLFF"

Experience gained during the mechanical and technological start-up of the nitric acid production plant. Doświadczenia z mechaniczno-technologicznego rozruchu wytwórni kwasu azotowego


  The HNO3 prodn. plant (capacity 900 t/d) was taken into operation in 2010/2011 at Kędzierzyn-Koźle (Poland). Some problems connected with the start-up of the plant were presented and analyzed. Przedstawiono technologię zastosowaną w nowej wytwórni kwasu azotowego w GA ZAK SA. Rozruch mechaniczny i technologiczny tej wytwórni przeprowadzono na przełomie lat 2010 i 2011. Zdolność produkcyjna jednostki wynosi 900 t/dobę. Licencjodawcą technologii jest GPN, a wykonawcą Chemoprojekt. Opisano najważniejsze etapy rozruchu mechaniczno- technologicznego, ruch testowy instalacji, wskaźniki zużycia osiągnięte podczas 72-godzinnego ruchu instalacji oraz najważniejsze problemy technologiczne wykryte podczas rozruchu. Instalacja jest wyposażona w 2 systemy selektywnej redukcji katalitycznej (wychwytywanie N2O i selektywna redukcja katalityczna NOx). W Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej1) zostały wymienione m.in. Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (ZAK), dla których zastosowano tymczasowe odstępstwo od wymogu działania instalacji zgodnie z maksymalną dopuszczalną emisją do 31 grudnia 2010 r. W związku z tym Wojewoda Opolski udzielając ZAK pozwolenia zintegrowanego, zobligował Zakłady do zamknięcia starej wytwórni kwasu azotowego (TK I)2). W tej sytuacji decyzja o rozpoczęciu budowy nowej wytwórni kwasu azotowego była oczywista, zarówno z ekonomicznego, jak i z technologicznego punktu widzenia. Wytwórnia ta jest piątą z kolei wytwórnią kwasu azotowego w ZAK (TK V). Opis procesu Wytwórnia kwasu azotowego TK V (rys. 1 i 2) produkuje kwas o stężeniu 60±3% i ma zdolność produkcyjną 900 t/dobę (w przeliczeniu na 100-proc. HNO3). Jest to instalacja dwuciśnieniowa na licencji GPN, pracująca przy ciśnieniu 0,4 MPa w węźle utleniania i 1,1 MPa w węźle absorpcji. Surowcami do produkcji kwasu azotowego są amoniak, powietrze oraz woda. Amoniak jest dostarczany do instalacji jako amoniak ciekły i gazowy. Ciekły amoniak jest odparowywan[...]

Synteza nienasyconych poliestrów w warunkach mikrofalowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę syntezy poliestrów nienasyconych (NP) na drodze katalitycznej kopolimeryzacji tlenków alkilenów (np. epichlorohydryny) i bezwodników kwasowych (maleinowego, ftalowego) w warunkach promieniowania mikrofalowego w obecności chlorku litu jako katalizatora. Syntezy przeprowadzono z użyciem promieniowania mikrofalowego (wielomodowy reaktor mikrofalowy Plazmatronika o c[...]

 Strona 1