Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD JANIK"

Ocena trwałości rozcieńczonych emulsji O/W metodą spektroskopową

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano spektroskopową metodę oceny trwałości rozcieńczonych emulsji typu O/W, wykorzystywanych przede wszystkim jako formy użytkowe środków ochrony roślin w warunkach polowych. Stosując ksylen jako fazę olejową, sprawdzono trwałość emulsji zawierających 0,2%, 2% lub 50% fazy olejowej dla 14 handlowych emulgatorów. Stwierdzono, że emulgatory tworzące trwałe emulsje stężone są również [...]

Ocena polioksyalkilenoglikoli (PAG) i modyfikacja ich struktur w aspekcie zastosowania jako bazowych olejów smarowych

Czytaj za darmo! »

Polialkilenoglikole typu polioksyalkilenodiole i -triole, różniące się średnią masą molową (350- 3600), liniową i rozgałęzioną budową cząsteczki, jak również strukturą łańcuchów, poddano ocenie w aspekcie wykorzystania ich jako bazowych olejów smarowych. Przedstawiono wpływ masy molowej i budowy strukturalnej badanych PAG na lepkość, wskaźnik lepkości, temperaturę płynięcia, rozpuszczalnoś[...]

 Strona 1