Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA DOBROSZ"

Pt/SnO2 jako katalizator niskotemperaturowego utleniania CO

Czytaj za darmo! »

Porównano aktywności katalizatorów Pt/SnO2, otrzymanych metodą impregnacji nośnika, z katalizatorami Pt/SnO2, w których platyna została naniesiona na nośnik metodą naparowania jonowego. Taki sposób otrzymywania naniesionych katalizatorów metalicznych nie był dotychczas opisywany w literaturze. Aktywność katalizatorów badano w reakcji utleniania tlenku węgla. Mieszaninę reakcyjną stanowił u[...]

Półprzewodnikowe czujniki gazowe do oznaczania stosunku powietrze/paliwo spalanej mieszaniny gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu porównanie właściwości czujników l, czujnika LSH12 firmy Bosch oraz czujników rezystancyjnych wykonanych z układów 1%Pt/TiO2 oraz (1%Pt + 1%Sn)/TiO2, w strumieniu spalin emitowanych przez palnik gazowy. Pozytywny rezultat badań tych czujników stwarza możliwości praktycznych zastosowań. Czujniki te mogłyby służyć do kontroli składu mieszanki gazowo-powi[...]

 Strona 1