Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"BEATA MICHALKIEWICZ"

Parcjalne utlenianie metanu do oksygenatów

Czytaj za darmo! »

Bezpośrednia konwersja metanu do metanolu pozostaje nadal wyzwaniem dla badaczy. Przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem nowych metod i katalizatorów w tej dziedzinie. Nie znalazły one jednak na razie zastosowania przemysłowego. Prezentowany przegląd dotyczy aktualnego stanu badań poświęconych częściowemu utlenianiu metanu do metanolu i formaldehydu ze szczególnym uwzględnieniem otrzy[...]

Bezpośrednia przemiana metanu do metanolu, formaldehydu i kwasów organicznych.

Czytaj za darmo! »

Metan jest najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym węglowodorem, ale jego wykorzystanie jako surowca dla przemysłu chemicznego jest ograniczone. Procesy katalityczne zachodzące na powierzchni, a także procesy rodnikowe często prowadzą do utleniania metanu do ditlenku węgla i wody. Wiele organometalicznych kompleksów w homogenicznych roztworach ulega reakcjom z metanem z niespodziewanie [...]

Nowe katalizatory utleniania metanu w fazie skondensowanej

Czytaj za darmo! »

Metan jest najbardziej rozpowszechnionym, lecz najmniej reaktywnym związkiem z całej rodziny węglowodorów. Od wielu lat poszukuje się nowych sposobów oraz katalizatorów procesu jego konwersji. Dużą selektywność utleniania metanu w układach heterogenicznych wykazują zeolity. Ich duża aktywność katalityczna w tym procesie przypisywana jest domieszkom żelaza dodawanym na etapie preparatyki ze[...]

Wpływ właściwości nanorurek węglowych na ich nanotoksyczność DOI:10.15199/62.2019.8.27


  Nanorurki węglowe CNT (carbon nanotubes) są stosunkowo nowymi materiałami odkrytymi przez Iijima w 1991 r. CNT to nanocylindry węglowe, a ściślej mówiąc "zwinięte" arkusze grafenu. CNT mogą różnić się kształtem, rozmiarem, właściwościami fizycznymi, liczbą Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Alicja Szymańska, Beata Michalkiewicz* The influence of carbon nanotubes properties on their nanotoxicity Wpływ właściwości nanorurek węglowych na ich nanotoksyczność DOI: 10.15199/62.2019.8.27 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ul. Pułaskiego 10 70-322 Szczecin, tel.: (91) 449-40-96, e-mail: beata.michalkiewicz@zut.edu.pl Mgr inż. Alicja SZYMAŃSKA w roku 2017 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obecnie jest studentką III roku studiów doktorskich na tym Wydziale. Specjalność - zastosowania materiałów węglowych w sorpcji i katalizie. Prof. dr hab. inż. Beata MICHALKIEWICZ w roku 1991 ukończyła studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Jest zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. Specjalność - inżynieria materiałów adsorpcyjnych i katalitycznych. * Autor do korespondencji: warstw grafenowych, składem chemicznym oraz funkcjonalizacją powierzchni. Średnice CNT wahają się w zakresie 2-20 nm, a ich długość może dochodzić nawet do 2 cm. Wyróżnia się jednościenne i wielościenne nanorurki węglowe. Jednościenne nanorurki węglowe SWCNT (single walled carbon nanotubes) składają się z pojedynczego zrolowanego arkusza grafenowego i mają średnicę 1-2 nm. Wielościenne nanorurki węglowe MWCNT (multi walled carbon n[...]

Utlenianie metanu do formaldehydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu częściowego utleniania metanu do formaldehydu z zastosowaniem katalizatorów tlenek molibdenu - dwutlenek krzemu. Katalizatory testowano w przepływowym reaktorze ze stałym złożem pod ciśnieniem 1 atm, w temp. 623÷1073 K z zachowaniem stosunku objętościowego metanu do powietrza równego 5,4:1. W temperaturze 784 K otrzymano bardzo dużą (100%) selektywność pro[...]

 Strona 1