Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBORA KUŘETOVÁ"

Mg-Al-Zn alloys processed by SPD technologies

Czytaj za darmo! »

The paper is focused on issues of processing of non-ferrous metals in practice, namely on Mg-Al-Zn based on magnesium alloys with graded Al contents. It is well known that forming of these alloys is difficult since this feature is caused by their crystallographic arrangement. Nevertheless, application of appropriate methods of forming, such as e.g. some of SPD processes, makes it possible to ac[...]

Ciągnienie drutów wolframowych w podwyższonych temperaturach

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano przebieg deformacji, własności mechaniczne i strukturalne ciągnionych na zimno drutów wolframowych oraz obróbkę cieplną przez wyżarzanie w różnych temperaturach. Przedstawiono części opisu procesu technologicznego i analizę technologii ciągnienia. Przeprowadzono badania doświadczalne zależności zmian własności mechanicznych drutów wolframowych o różnym składzie chemicznym, zmian[...]

 Strona 1