Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIA CZUBRYT-IDZIK"

Promotowane katalizatory niklowe w reakcji reformingu parowego węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Właściwości teksturalne lub/i aktywność, selektywność czy "czasy życia" wielu katalizatorów uzależnione są od obecności niewielkich ilości dodatków zwanych promotorami. Porównano konsekwencje zastosowania kilku dodatków (Ba, La, Ce, Mn, Mo, W i K) do przemysłowych, niklowych katalizatorów reformingu parowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozwinięciu powierzchni aktywnej, stabilnośc[...]

Katalizatory Ni/MgO-Al2O3 w reakcji reformingu metanu z parą wodną i/lub ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

W reakcjach metanu z parą wodną i ditlenkiem węgla istnieje niebezpieczeństwo powstawania depozytów węglowych. Względy ekonomiczne powodują poszukiwanie tanich katalizatorów niklowych nie ulegających zawęglaniu (np. NiOMgO czy NiO-MgO-Al2O3). Wykonano badania wpływu zmian proporcji składników katalizatorów na ich właściwości, w celu poszukiwania układu nadającego się do obu procesów. Obecn[...]

 Strona 1