Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Mroziński"

Zjawiska lodowe na dolnej Wiślej

Czytaj za darmo! »

Dolna Wisła rozciągająca się od ujścia Narwi do ujścia Wisły do morza stanowi bardzo zróżnicowany odcinek pod względem hydromorficznym, co w dużej mierze rzutuje na powstawanie zjawisk lodowych. Do analizy zjawisk lodowych zastosowano wskaźnik NDD (suma ujemnych średnich dobowych temperatur powietrza). Przedstawiono dane dotyczące zlodzenia Wisły w przekroju Toruń w latach 1860-2000, jak również szczegółowe dane dotyczące zlodzenia Wisły w przekroju Toruń i Tczew w 2006 r.Dolna Wisła hydrograficznie obejmuje odcinek od ujścia Narwi do ujścia Wisły do morza (rys. 1). Odcinek ten liczy 391 km (od km 550 do km 941), ma małą stosunkowo zlewnię i niewielkie dopływy (Bzura, Skrwa, Drwęca, Brda, Wda, Wierzyca). Nad dolną Wisłą usytuowanych jest wiele ważnych miast. Są to: Płoc[...]

Charakterystyka jakości mięsa bobra europejskiego DOI:


  W okresie średniowiecza szlachta i duchowieństwo spożywała mięso bobra głównie w czasie postów, ze względu na podobieństwo powierzchni ogona do rybich łusek. W kulturze europejskiej mięso i tłuszcz pozyskiwany z tusz bobrowych stanowiły wyjątkowy surowiec powszechnie wykorzystywany oraz ceniony za właściwości lecznicze. Współcześnie w krajach nordyckich i Rosji bobrzyna jest użytkowana podobnie jak dziczyzna, a przyrządzane z niej potrawy serwowane są w restauracjach. Bóbr jest drugim co do wielkości ziemnowodnym gryzoniem, którego naturalne siedlisko stanowią tereny półkuli północnej [13]. Na świecie występują dwa gatunki bobra, a mianowicie bóbr kanadyjski (Castor canadensis) zamieszkujący głównie Kanadę, USA oraz niektóre obszary Rosji i Skandynawii, a także bóbr europejski (Castor fiber L.) zasiedlający Europę i część Azji [3, 7, 22, 24, 27]. W Polsce od 1990 do 2013 roku populacja bobrów zwiększyła się prawie dwudziestokrotnie, bo z 5 tys. osobników do ponad 96,5 tys. Obecnie gatunek ten występuje we wszystkich województwach Polski, jednak ich największe zagęszczenie odnotowuje się na Podlasiu, Podkarpaciu, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce [6]. Jego liczebność oraz powszechność występowania wskazuje, że nie jest on narażony na wyginięcie, wręcz przeciwnie, jego populacja sukcesywnie i nieprzerwanie wzrasta [10]. Gryzonie te bardzo łatwo przystosowują się do bliskości i aktywności człowieka, często zakładają swoje stanowiska w miastach, przy ruchliwych drogach i torach kolejowych, a nawet wysypiskach śmieci. Bóbr europejski na terenie kraju objęty jest ochroną częściową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [25]. Masa ciała dorosłych osobników bobra europejskiego kształtuje się na poziomie od 15 do 36 kg, natomiast długość ciała wynosi 90-110 cm, a długość ogona 20-25 cm. Bóbr poprzez swoją budowę anatomiczną ciała jest doskonale przystosowany do wodno- -lądowego trybu życia. Charakteryz[...]

Charakterystyka i właściwości osłonek naturalnych DOI:


  Osłonka powinna bezpośrednio chronić, a także wpływać na wiele parametrów technologicznych produktu finalnego. Nie jest możliwe wytworzenie osłonki uniwersalnej, jednak w przypadku osłonek naturalnych powinny one być przede wszystkim jadalne, trwałe i kojarzone z produkcją wyrobów tradycyjnych.Przetwórstwo Osłonka powinna bezpośrednio chronić, a także wpływać na wiele parametrów technologicznych produktu finalnego. Nie jest możliwe wytworzenie osłonki uniwersalnej, jednak w przypadku osłonek naturalnych powinny one być przede wszystkim jadalne, trwałe i kojarzone z produkcją wyrobów tradycyjnych.Podstawowym źródłem osłonek naturalnych są odpowiednio oczyszczone oraz podzielone odcinki przewodów pokarmowych i pęcherzy bydła, świń, owiec, kóz, a nawet koni. W Polsce do produkcji osłonek naturalnych wykorzystuje się przede wszystkim całe lub fragmenty jelit cienkich, grubych i ślepych (wieprzowych, wołowych, cielęcych, owczych, kozich, końskich), a także wieprzowe, wołowe, końskie i cielęce pęcherze moczowe, przełyki wołowe i końskie oraz żołądki wieprzowe. Można także stosować bydlęcą opłucną i błonę surowiczą kątnicy. Jelita najczęściej importuje się z krajów o intensywnej hodowli poszczególnych gatunków zwierząt w postaci solonej lub w solance, pakowane również próżniowo [1, 2, 15, 16]. Cały proces przetwarzania surowców osłonkowych musi rozpocząć się niezwłocznie po ich uzyskaniu w hali ubojowej i powinien zakończyć się jeszcze w tym samym dniu. Ze względu na dużą podatność na niekorzystne działanie drobnoustrojów, wszystkie uboczne artykuły poubojowe, jak również wyprodukowane z nich osłonki, muszą być poddane procesowi konserwowania, który poza przedłużeniem trwałości wpływa na wzrost wytrzymałości ich ścian. Najpopularniejszymi metodami konserwowania osłonek naturalnych są solenie i suszenie. Jelita dostępne w sprzedaży sieci detalicznych najczęściej są w postaci solonej lub w solance [13, 14]. Jelito to przewód położony [...]

 Strona 1