Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD ILLER"

Nowe technologie dla produkcji radiofarmaceutyków i materiałów medycznych

Czytaj za darmo! »

OBRI POLATOM należy do tej grupy jednostek badawczo-rozwojowych, które oprócz działalności badawczej ukierunkowanej na prace o charakterze aplikacyjnym, opierając się na wdrożeniach własnych opracowań prowadzą również działalność produkcyjną. Czterdziestosześcioletnie doświadczenia nawiązujące do aktualnych trendów i nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie wytwarzania źródeł promie[...]

Wytwarzanie pochodnych z radiacyjnie zmodyfikowanych mas celulozowych

Czytaj za darmo! »

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Włókien Chemicznych i Instytut Celulozowo- Papierniczy zrealizowały wspólny projekt badawczy, mający na celu opracowanie radiacyjnej metody modyfikacji właściwości mas celulozowych służących do wytwarzania pochodnych. Ekspozycja wybranych mas celulozowych wiązką elektronów, wytwarzanych w akceleratorze, prowadziła do pożądanej zmiany ich właśc[...]

 Strona 1