Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LUCJAN CHMIELARZ"

Syntetyczne hydrotalkity jako prekursory wysoko zdyspergowanych katalizatorów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono strukturę naturalnych oraz syntetycznych anionowych minerałów warstwowych nazywanych hydrotalkitami. Omówiono możliwości modyfikacji składu, jak również główne metody syntezy tej klasy związków. Opisano kolejne etapy rozkładu hydrotalkitów prowadzące do uzyskania aktywnych katalitycznie mieszanych tlenków. Zaprezentowano przykłady zastosowania katalizatorów pochodzenia hydrot[...]

Redukcja tlenków azotu wobec podpieranych montmorylonitów modyfikowanych jonami metali przejściowych

Czytaj za darmo! »

Naturalny montmorylonit podpierano tlenkami glinu lub tytanu, a następnie dotowano metalami przejściowymi (Fe, Co, Cu). Uzyskane materiały charakteryzowano pod względem składu (XRF), struktury (XRD) oraz tekstury (BET). Modyfikowane montmorylonity testowano jako katalizatory procesów redukcji NO z użyciem amoniaku lub etylenu jako reduktora. Zarówno rodzaj czynnika podpierającego jak i wpr[...]

Aktywowane termicznie hydrotalkity w roli katalizatorów rozkładu podtlenku azotu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości modyfikacji struktury hydrotalkitowej przez wprowadzanie do warstw brucytopodobnych materiału różnych kationów metali przejściowych (Cu2+, Co2+, Ni2+, Fe3+) oraz przez wymianę anionów międzywarstwowych na polioksoaniony V (V10O28 6-), Cr (Cr2O7 2-), Mo (Mo7O24 6-) lub W (W7O24 6-). Strukturę otrzymanych preparatów przebadano metodą proszkowej dyfrakcji rentgeno[...]

 Strona 1