Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ WILUSZ"

Właściwości i technologia wytwarzania Izocynu T-80

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości fizykochemiczne i toksyczne Izocynu T-80. Przedstawiono działanie instalacji przeznaczonej do wytwarzania tego produktu, wskazując na usprawnienia wprowadzone do procesu. rganiczne izocyjaniany odkryte w 1849 r. przez A. Wurtza oraz metoda fosgenowania amin opracowana w 1884 r. przez H. Hentschela zostały zastosowane w przemyśle dopiero w 1937 r., kiedy zespół naukowców[...]

Historia i przyszłość Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię budowy Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy. Omówiono osiągnięcia produkcyjne oraz planowane ogólne kierunki rozwoju Zakładów w warunkach gospodarki rynkowej. Historia udowe w podbydgoskich lasach wielkich zakładów produkcji materiałów wybuchowych i amunicji na potrzeby wojska rozpoczął hitlerowski agresor bezpośrednio po napaści na państwo polskie. Ju[...]

Osiągnięcia i zamierzenia w zakresie ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Omówiono osiągnięcia Zakładów Chemicznych "Organika- Zachem" w Bydgoszczy w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej oraz ochrony atmosfery i powierzchni ziemi. Przedstawiono działania związane z realizacją - we współpracy z World Environment Center w USA - programu eliminacji zanieczyszczeń u źródła. zalesionym i wyniesionym ok. 30 m nad pobliską pradoliną Wisły. Bliskość prawie 400-tysięc[...]

Sprzężenie procesów diafragmowej elektrolizy solanki i kwasu solnego jako racjonalny sposób utylizacji odpadowego chlorowodoru i ograniczenia produkcji wodorotlenku sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych przydatności tworzyw anodowych i katodowych do procesu elektrolizy kwasu solnego, które potwierdziły przydatność tworzyw anodowych z podłożem tytanowym i tworzyw katodowych z podłożem srebrnym do tego procesu. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując powłokę platynowo- irydową wytworzoną metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli dla aktywacji [...]

 Strona 1