Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Zagajska"

Metale ciężkie w wodach dopływających do zbiornika Goczałkowice w latach 2000-2007

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano wyniki analiz metali w wodach z tłem naturalnym, oceniono, jakie było przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie zanieczyszczenia metalami wód dopływających do zbiornika Goczałkowice w latach 2000-2007, wskazano dopływy, przez które zrzucane są największe ładunki metali do zbiornika Goczałkowice.Wyniki dotychczasowych badań wskazują na zanieczyszczenie wód i osadów dennych zbiornika Goczałkowice metalami ciężkimi [2-5; 11; 12]. W artykule przeanalizowano stężenia manganu, żelaza, ołowiu, cynku i miedzi w wodach dopływających do zbiornika Goczałkowice. Z piśmiennictwa wynika, że w wodach tych występują duże wahania w cyklu rocznym manganu i żelaza [3, 4]. Niepublikowane wyniki badań Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie z lat 1987-1990 wskazują na występowanie podwyższonych stężeń cynku i ołowiu w wodach oraz w tkankach ryb odławianych ze zbiornika Goczałkowice [21]. Wiadomo, że w latach 90. siarczan miedzi był używany do zwalczania zakwitów sinic (Cyanobacterium) w zbiorniku [5]. Miedź przeanalizowano w dopływach i porównano z tłem naturalnym, aby stwierdzić czy istnieją inne antropogeniczne źródła zanieczyszczenia tym metalem. Zbiornik Goczałkowice jest zbiornikiem wody pitnej zaopatrującym w wodę aglomerację katowicką i rybnicką, prowadzona jest na nim gospodarka rybacka oraz jest on ostoją wielu gatunków ptaków prawnie chronionych w ramach programu Natura 2000 [19; 20]. Do zbiornika dostają się liczne zanieczyszczenia pochodzące z jego zlewni. Największym dopływem zbiornika jest Wisła (82% udziału wód wnoszonych [10]). Wody Wisły są zanieczyszczone ściekami bytowymi i przemysłowymi, częściowo oczyszczonymi i nieoczyszczonymi. Przed ujściem Wisły do zbiornika Goczałkowice usytuowanych jest kilka zakładów przemysłowych: garbarnia, zakłady tekstylne i metalowe oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki w Skoczowie; zakłady kuźnicze i zakłady motoryzacyjne Fiata w Ustroniu, zakłady przetwórstw[...]

 Strona 1