Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Żytelewska"

Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego za pomocą KMnO4, NaOH oraz koagulantu PAX 18. Założono poziom oczyszczenia pozwalający na wprowadzenie płynu do modułu membranowego NF/RO. Stwierdzono, że stosowanie NaOH i PAX 18 nie przynosi zakładanych efektów. Najskuteczniejszą z zastosowanych metod oczyszczania wstępnego okazało się utlenianie za pomocą KMnO4. W procesie szczelinowania hydraulicznego stosowanego w celu pozyskania gazu z łupków powstaje płyn zwrotny, który charakteryzuje się dużym zasoleniem i zawiera różnorodne substancje wzbogacające1, 2). Jest to materiał niebezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego3), dlatego wymaga specjalnego zagospodarowania i oczyszczenia. Obecny stan wiedzy w Polsce dotyczący oczyszczania wód ze szczelinowania jest niewielki. Świadczą o tym doniesienia w krajowej prasie naukowej, przedstawiające informacje ze źródeł amerykańskich i opisujące jedynie potencjalne propozycje technologiczne, nie poparte wynikami badań doświadczalnych4-6). Raport z prowadzonych prac na odwiercie Łebień3) zawiera w tym zakresie wybiórcze informacje. Nie zaprezentowano w nim wyników dokumentujących efektywność oczyszczania poszcze-gólnych elementów ciągu technologicznego (separacja gazu, sedymentacja, cedzenie, filtracja dokładna) oraz nie dokonano oceny skuteczności zastosowanej technologii oczyszczania płynu po szczelinowaniu. Technologię oczyszczania płynu zwrotnego można podzielić na oczyszczanie wstępne i odsalanie, które są realizowane różnorodnymi metodami7). [...]

 Strona 1