Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Talma-Piwowar"

Extraction of acrylic acid from butyl acrylate-butyl alcohol mixture with aqueous sodium bicarbonate solution Ekstrakcja kwasu akrylowego z mieszaniny akrylanu butylu i butanolu z użyciem roztworu wodorowęglanu sodu jako ekstrahenta DOI:10.12916/przemchem.2014.1570


  CH2=CHCOOH was esterified with BuOH at 125°C under 8 bar on an ion-exchange resin catalyst in a flow reactor. The unconverted CH2=CHCOOH was recovered from the reaction mixt. by extn. with aq. NaHCO3 solns. at 20°C. Both an excess of NaHCO3 soln. and addn. of solid NaHCO3 resulted in an [...]

 Strona 1