Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Charczuk"

Oxidation of limonene with dioxygen catalyzed by 2,2'-bipyridyl manganese(II) and iron(II) complexes supported on a bentonite carrier Utlenianie limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowane kompleksami manganu(II) i żelaza(II) z 2,2'-bipirydylem immobilizowanymi na nośniku bentonitowym DOI:10.15199/62.2015.11.21


  A 5 mM limonene sample was oxidized with O2 on complex Mn(II) or Fe(II) catalysts into a closed vessel with vol. of 22 mL at the catalyst-to-limonene ratio 0.5, 1, 10 and 15. The reaction was carried out at 23°C for 24 h. The reaction products were analyzed by gas chromatog. to det. the main components (1,2-limonene oxide, carvone and carveol). For both catalysts, an increase in yields of products with increasing amount of used catalyst were obsd. The Mn catalyst was more active than the Fe one. The replacing of air with O2 resulted in increasing the reaction efficiency. Przedstawiono wyniki badań reakcji utleniania limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowanej kompleksami żelaza(II) oraz manganu( II) z 2,2'-bipirydylem immobilozowanych na nośniku bentonitowym. Jako główne produkty otrzymano: tlenek 1,2-limonenu, karwon i karweol. Dla reakcji katalizowanych kompleksem bis(2,2'-bipirydyl)mangan(II) obserwowano większe wydajności produktów niż dla kompleksu bis(2,2'-bipirydyl)żelazo( II). Jeżeli zawartość katalizatora w bentonicie była równa jego stężeniu w roztworze w przypadku katalizy homogenicznej, wówczas wydajność produktów była mniejsza. Immobilizacja katalizatora umożliwia jednak łatwe oddzielenie katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej oraz prowadzenie reakcji bez udziału rozpuszczalnika. 94/11(2015) 2007 Mgr inż. Maria CHARCZUK w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie w dyscyplinie technologia chemiczna na macierzystym wydziale. Specjalność - zastosowania kompleksów metali przejściowych w procesach aktywacji tlenu cząsteczkowego oraz utleniania limonenu. Selektywne utlenianie związków organicznych jest ważnym procesem w syntezie organicznej. Tlenowe pochodne węglowodorów (alkohole, epoksydy oraz związki karbonylowe) są ważnymi surowcami w syntezie komercyjnych produktów dla przemysłu chemicznego. Występujące w[...]

 Strona 1