Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Dobrucki"

Zastosowanie modelu psychoakustycznego do badania jakości dźwięku wzmacniaczy lampowych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój elektroniki w ostatnich latach zaowocował bardzo dużymi zmianami w urządzeniach do rejestracji i odtwarzania dźwięku. W oparciu o najnowsze podzespoły półprzewodnikowe powstały elementy torów akustycznych o bardzo dobrych parametrach elektrycznych. Nie zawsze jednak poprawa mierzonych parametrów, zgodnie z określonymi normami, przekładała się na poprawę wrażeń odsłuchowych. Przykładem mogą być akustyczne tranzystorowe wzmacniacze mocy, które charakteryzując się znakomitymi parametrami (zniekształcenia nieliniowe na poziomie tysięcznych części procenta) przy bezpośrednim odsłuchu wywoływały nienajlepsze odczucia użytkowników. Doświadczeni słuchacze odczuwali brak naturalności dźwięku, rozmytą scenę muzyczną, a także - co było najbardziej uciążliwe - metaliczne brz[...]

The impact of digital fi lter parameters on the results of nonlinear distortion measurements in loudspeakers – simulation process

Czytaj za darmo! »

Nonlinear distortions are the product of processing a signal by an electronic system with the non-linear input/output characteristics. These distortions manifest themselves at the output with components that were not present at the input. In case of the excitation with a sinusoidal signal, at the non-linear circuit output, beside the basic component, some harmonics of that component appear. Non-linear distortions are bothersome if their the percentage content in the signal is signifi cant. For the determination of the level of non-linear distortions the parameter THD (Total Harmonic Distortion) is used, which is a coeffi cient specifying the content of harmonics and is expressed with the formula: (1) This is the quotient of the root-mean-square values of harmonics and the who[...]

Evaluation of the quality of audio signals transmitted by the telecommunication channels

Czytaj za darmo! »

The hearing is the ability of humans (and also many animals) to receive the information transmitted with acoustical waves. The organ of hearing consists of peripheries, where the acoustic waves are received and initially processed and central auditory system, where the information is finally processed and recognized. The auditory peripherial system it is the ear. Its acoustical, mechanical and electrical properties influences the decision process in the central auditory system. The sketch of the human ear is presented in Fig.1. It consists of three parts: the outer, middle and inner ear. The outer ear is the receiver of acoustic waves. It consists of the pinna, the external auditory canal and it is terminated by the eardrum. The pinna plays a role in localization of sound source. The external auditory canal is a tube of length and diameter equal to approximately 2.7 cm and 0.7 cm, respectively. It protects the eardrum against damage and also amplifies the sound in high frequency range. The basic resonance of the canal is approximately equal to 3000 Hz and it is the frequency of maximum sensitivity of hearing. The eardrum is a thin membrane (thickness = 0.1 mm), which separates the outer and middle ear. It is excited to vibration by the sound waves. The middle ear it is a cavity. In this cavity are three small bones: malleus, incus and stapes. The malleus is connected to the eardrum and the stapes - to oval window, which separates the middle ear and cochlea. The role of this ossicular chain is matching of the mechanical impedances: low impedance of the eardrum and high impedance of the cochlea, which is filled with the uncompressible fluid. Then, the ossicular chain plays a role of transformer. The transmission of this transformer is equal to ca. 100. The earbones are supported with some muscles. If the acoustic pressure is high, the muscles become more rigid and the amplitudes of vibration decrease. This effect is called a st[...]

Pomiar zniekształceń TIM wzmacniaczy akustycznych metodą odwracanego przebiegu piłokształtnego


  Transjentowe zniekształcenia intermodulacyjne (TIM) powstają w akustycznych wzmacniaczach mocy, w których zastosowano pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Pętla wnosi pewne opóźnienie między sygnałem na wejściu, a podanym z wyjścia sygnałem sprzężenia zwrotnego. Działanie sprzężenia zwrotnego nie jest więc natychmiastowe i gdy wartość sygnału na wejściu zmienia się bardzo szybko, następuje przez krótką chwilę przesterowanie wzmacniacza. Ponieważ we wzmacniaczach tranzystorowych stosuje się zwykle głębsze sprzężenie zwrotne, zniekształcenia TIM w tych wzmacniaczach są większe niż we wzmacniaczach lampowych. Jest to jedną z przyczyn, które powodują ocenianie brzmienia dźwięku wzmacnianego przez wzmacniacze lampowe, jako lepszego niż w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych. Zniekształcenia te zostały odkryte przez Otalę [1]. Zaproponował on również metodę pomiaru tych zniekształceń. Metoda z użyciem sygnałów sinusoidalnych jest nieprzydatna, dlatego do pomiaru tych zniekształceń używa się kombinacji sygnału prostokątnego i sinusoidalnego. Według normy [2] sygnał prostokątny ma częstotliwość 3,15 kHz, zaś sygnał sinusoidalny - 15 kHz. Stosunek wartości międzyszczytowych sygnału prostokątnego i sinusoidalnego wynosi 4:1. Na wyjściu wzmacniacza stosuje się filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej mniejszej niż 3 kHz, wycinający wszystkie składowe sygnałów wejściowych. Pozostają jedynie produkty intermodulacji: 750 Hz - sygnału sinusoidalnego i piątej harmonicznej sygnału prost[...]

SUBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU TECHNIKI KODOWANIA NA JAKOŚĆ SYGNAŁU MUZYCZNEGO DOI:10.15199/59.2016.6.78


  SUBJECTIVE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF CODING TECHNIQUES ON AUDIO QUALITY Streszczenie: Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Sygnały foniczne przed przesłaniem poddawane są kodowaniu. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu techniki kodowania na ocenę jakości sygnału fonicznego reprezentującego różne gatunki muzyki. Ocenę wykonano, zalecaną przez International Telecommunication Union, subiektywną metodą wykorzystującą pięciostopniową skalę ocen. W badaniach wykorzystano sygnały testowe z bazy sygnałów muzycznych stworzonej w Katedrze Akustyki i Multimediów. Abstract: The progress in the telecommunication services demands the necessity of more efficient usage of assigned transmission band. Audio signals are encoded before the sending. The main aim of the presented research was to determine the influence of the coding techniques on the quality assessment of the audio signal which was demonstrated by various music genres. The quality assessment of the audio signal was carried out according to International Telecommunication Union recommendation with the subjective method using five degrees evaluation marks. In the tests the signals were taken from the database set at the Chair of Acoustics and Multimedia. Słowa kluczowe: jakość muzyki, kodowanie sygnału fonicznego, metody oceny jakości muzyki, ocena jakości muzyki, Keywords: assessment of audio quality, audio quality assessment methods, audio coding, audio quality, 1. WSTĘP Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Celem sprostania temu zadaniu stosowanych jest wiele rozwiązań, w których sygnał muzyczny poddany jest różnego rodzaju przekształceniom, w tym kodowaniu Wykorzystywane są w tym celu różne algorytmy, zwane kodekami, (koder po stronie nadawczej, a po stronie odbiorczej dekoder). Charakterys[...]

Wavelets in elimination of distortions in the recorded violin sound for main and mixed playing techniques DOI:10.15199/13.2018.4.6


  I. Introduction To understanding the problem of violin sound recording, the types of instrument and their construction should be analyzed. There are three types of the violin’s: handmade or lute makers violin, manufactured violin, mass-production violin. For all types of the violin, the problem with the recorded sound in nonor semiprofessional equipment and environment is still valid. For these types of construction, two main artefcts occur in recorded chordophone sound, which are perceived in the recorded sound of the instrument. The first one depends on quality of the violin, prevalent with manufactured or mass-production violins. It consists in hearing bow rubbing the string at a frequency near the playing- note amplified by a microphone or pick-up. This artefact is called residue noise and transience sound. The other one is called “wolf signal" - the signal around 500 Hz and in the range of 1800-2500 Hz. These values of frequencies are not random: they are close to the higher eigenfrequencies of the instrument body [1]. All these effects are strongly amplified, when the violin sound is recorded in non-professional environment, in such case the recorded sound is unclear and strongly attenuated in the recorded sample. This main goal of work is an improvement the recorded sound without changing playing technique and individual style of playing by a musician without using professional recording studio [3]. The best way to get the pure signal is use the Fourier transform, but this transform is completely non-corresponding to the timeslot dependencies which is important feature in music. To solve the problem, more complicated techniques using mathematical models that cover the full spectra of musical sound are needed with provided a characteristics of violin signals. One of the classic methods, could be combined integration of the comb filter with the experimentally chosen parameters for violin sound based on G[...]

LMS algorithms parallelization in GPGPU environment


  We can see that from about 5 years processors making technology achieves a barrier - increasing the speed of single core is uneconomical (huge cooling should be used, for example by liquid nitrogen or chlorofluorocarbon). Computational power follows from cores multiplying - we have 2, 4, or 6 cores inside a single CPU, but there are prototypes with 80 cores (made by Intel). Executing existed sequential algorithm on multicore processors does not give any acceleration. We have to designing the new kind of algorithms, namely parallel filters to take advantage of the new processors hardware architecture. There are many of algorithms uses in digital signal processing which need a strong computational power to work in real time. In many situations the most complex (from the computational point of view) part of those algorithms is problem of large matrix multiplication. We propose a parallelization of those algorithms on example of the LMS algorithm. The Problem on LMS example The LMS (Least Mean Square) filtration which base on the minimization of the mean square error was first proposed by Widrow and Hoff in early sixties. These filters are stable and easy for implementation [2, 11]. Unfortunately, parallelization of this algorithm, especially in the distributed-memory parallel computing systems is not so obvious. A main disadvantage of the LMS algorithm is slow convergence of this approach. For the years the original idea of LMS algorithm was modified many times. There was Simplified LMS algorithm contains The Sign Algorithm, Signed-Regressor Algorithm and The Sign-Sign Algorithm [10, 6, 7] which generally based on applying the sign function. There is a number of LMS variants including NLMS (Normalized Least Mean Square) first proposed by Goodwin and Sin [8] as a constrained optimalization problem, Variable Step-Size LMS [9] All of them are focused on improving weak convergence of the original LMS method Procedure of the filter[...]

TRANSMISJA GŁOSOWYCH KOMUNIKATÓW DROGOWYCH W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2019.6.45


  1. WSTĘP Jak podaje Polskie Radio, cyfryzacja radia to nowy rozdział w historii radiofonii [14]. System DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) jest przyszłością radiofonii cyfrowej i odpowiedzią na oczekiwania współczesnego słuchacza. Wprowadzone przez standard zmiany oznaczają lepszą jakość dźwięku, większy wybór programów i audycji radiowych oraz nowe możliwości, szczególnie z uwagi na bogaty zestaw dodatkowych usług. Emisja sygnału naziemnego w systemie cyfrowym oferuje szereg dodatkowych rozwiązań, m.in. przesyłanie opisów audycji, obrazów oraz informacji o ruchu drogowym. Informacje te mogą stanowić ważne uzupełnienie dla systemów nawigacji. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, to nadawca publiczny jest prekursorem emisji w standardzie cyfrowym. Zalety technologii DAB+ obejmują:  Łatwość odnajdywania stacji - wybór dokonywany jest poprzez wskazanie nazwy stacji, a nie jak dotychczas wyłącznie indywidualnych częstotliwości przypisanych poszczególnym programom radiowym.  Większy wybór programów radiowych - nowy standard cyfrowy, z uwagi na efektywniejszą gospodarkę zasobami widmowymi, znacznie poszerza dostępną ofertę programową.  Łatwa obsługa - współcześnie oferowane radioodbiorniki umożliwiają łatwą nawigację z wykorzystaniem wyłącznie jednego przycisku.  Czysty, klarowny dźwięk - sygnał jest znacznie bardziej odporny na zakłócenia, usprawniono także odbiór w przypadku szybko poruszającego się odbiornika.  Planowanie odsłuchu - możliwe jest zaprogramowanie odbiornika, aby włączył się o określonej godzinie lub zarejestrował fragment wybranej audycji, nawet z tygodniowym wyprzedzeniem przed jej emisją.  Usługi dodatkowe - wszelkiego rodzaju informacje w postaci tekstu, obrazów oraz obrazów ruchomych (tzw. pokaz slajdów). Więcej informacji dotyczących procesu digitalizacji oraz rekomendowanych radioodbiorników można znaleźć w [7][14]. 2. SYSTE[...]

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR), do pomiaru liczby spinów w badanym materiale

Czytaj za darmo! »

Spektrometria Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) należy do podstawowych metod badania materii. Wyróżnić można dwa kierunki prowadzenia pomiarów tą metodą:  Rejestracja sygnałów EPR, umożliwiająca wykrycie w badanej substancji lub w mieszaninie zawierającej różne substancje, związków charakteryzujących się obecnością niesparowanych elektronów (spinów) w cząsteczce, takich jak centra paramagnetyczne, wolne rodniki oraz jony paramagnetyczne metali. Każdemu z tych związków można przypisać charakterystyczne widmo EPR. Analiza kształtu zarejestrowanego widma umożliwia stwierdzenie obecności danego związku paramagnetycznego w badanej próbce oraz w niektórych przypadkach także określenie jego budowy chemicznej.  Rejestracja widma sygnału EPR, umożliwiająca nie tylko wykrycie obecności w badanej substancji składników zawierających niesparowane elektrony, ale również ilościowe określenie ich zawartości wyrażone liczbą spinów. Jest to niezbędne np. w badaniach dozymetrycznych oraz do określania wydajności rodnikowych procesów radiacyjnych i fotochemicznych. Ilościowe pomiary liczby spinów są zatem niezbędne w różnych dziedzinach nauki i techniki, ponieważ pozwalają określić nie tylko sam fakt obecności danego związku paramagnetycznego w badanej próbce, ale również jego procentową zawartość. W badaniach często zachodzi potrzeba określenia ich składu ilościowego, czyli wprost określenia liczby spinów, produktów paramagnetycznych biorących udział w badanym procesie. Potrzeba takich pomiarów ilościowych występuje np. w pracach związanych z ochroną środowiska (większość procesów degradacyjnych jest związana z obecnością wolnych rodników), w gospodarce żywnościowej (wolne rodniki w żywności powstają np. wskutek działania promieniowania jonizującego), w przemyśle chemicznym (produkty pośrednie), paliwowym (surowa ropa naftowa jest najczęściej zanieczyszczona związkami wanadu z porfirynami oraz związkami węgla,[...]

The 2-channel EPR spectrometer Radiopan SE/X- 254x for relative quantitative measurements


  In earlier works [1, 2] the general outline and possible application of 2-channel EPR spectrometer enabling the measurements of the number of spins in investigated material related to the standard sample has been described. The simplified diagram of such spectrometer is shown in Fig. 1. The required condition to build such spectrometer is to ensure the possibility of simultaneous recording of the EPR signals coming from the investigated and from reference sample. In addition to the basic blocks of the EPR spectrometer like the magnetic field source (the electromagnet with magnetic field controller), microwave unit, basic modulation-receiving unit (typically of 100 kHz frequency), auxiliary units (monitor, magnetic field meter etc.), console containing individual units, to construct 2-channel spectrometer the following important blocks there are absolutely needed: - double resonator enabling to put inside both tested and reference samples; - additional modulation-receiving unit, enabling to receive the EPR signal from the reference sample. To avoid reciprocal interference, the frequencies of both units (additional and basic) should be much different; - a system enabling the simultaneous recording of both EPR signals; According to our knowledge, there is not commercial company offering 2-channel EPR spectrometer. It is not really the substantial problem (the list of potential recipients is rather limited), since depending on the requirements (and financial possibilities) such kind of spectrometer can be constructed through an advanced rebuilding of the existing, classical EPR spectrometer. In the last years at the Wroclaw University of Technology a few 2-channel X-Band EPR spectrometers have been completed with the use of our own construction units [3-5] and adoption of old units of the EPR spectrometers made by non-existing presently Radiopan company. The 2-channel EPR spectrometer Radiopan SE/X- 254x It has been found po[...]

 Strona 1  Następna strona »