Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Graba"

Wpływ ciśnienia na rozdział wody dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Badano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających o stałych wypływu K = 57, K = 80, K = 150. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 - 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a w efekcie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań. Słowa kluczowe: SUG-wodne, tryskacze, rozdział wody.Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG) to urządzenie na stałe związane z zabezpieczanym obiektem, mające zapas środka gaśniczego i układ do jego podawania.Wprzypadku urządzeń tryskaczowych środkiemgaśniczymjestwoda, sporadyczniewodne roztwory środka pianotwórczego. SUG uruchamiane jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Instalacje tryskaczowe umożliwiają gaszenie pożaru w początkowej fazie jego rozwoju i należą do najbardziej rozpowszechnionych stałych urządzeń gaśniczych.Otwarcie tryskaczy następuje automatycznie w wyniku przekroczenia znamionowej temperatury otwarcia (pęknięcie amp[...]

 Strona 1