Wyniki 1-10 spośród 52 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Lewandowski"

Monitorowanie produkcji i jej jakości jednym z celów procesu przędzenia

Czytaj za darmo! »

Analizowano oddziaływanie monitoringu na przędność, efektywność procesu przędzenia i jakość uzyskiwanej przędzy. Stwierdzono, że monitorowanie produkcji i jej jakości za pośrednictwem systemów USTER SLIVER EXPERT SYSTEM, USTER® RING EXPERT oraz USTER® QUANTUM EXPERT stwarza możliwość uzyskania realnej poprawy warunków przędności i efektywniejszego prowadzenia procesu technologicznego na [...]

Dynamiczna kontrola jakości tkanin

Czytaj za darmo! »

Rozpoznawanie, identyfikacja i klasyfikacja błędów w płaskich wyrobach włókienniczych można przeprowadzać organoleptycznie, bazując na kompetencjach, doświadczeniu i umiejętnościach klasyfikatorów. Jednakowoż tak prowadzona kontrola wymaga szeregu operacji manualnych odznaczających się znaczną czasochłonnością. Proces kontrolny jest żmudny, a dokonywana ocena nosi znamiona subiektywności, poniew[...]

Podstawowe elementy sztucznej inteligencji i przykłady ich zastosowań we włókiennictwie.Część Ia: Rodzaje i charakterystyka elementów sztucznej inteligencji.

Czytaj za darmo! »

Wraz z postępem technicznym w dziedzinie automatyzacji, komputeryzacji i monitoringu maszyn wzrasta zapotrzebowanie na rozwój procesów kontrolnych realizowanych przy użyciu nowoczesnych metod pomiarowych. Wykorzystanie technik instrumentalnych i komputerowych, zmniejszających uciążliwość dokonywania ocen i umożliwiających analizę jakości w sposób obiektywny, szybki i mniej kosztowny, to wymóg wsp[...]

Podstawowe elementy sztucznej inteligencji i przykłady ich zastosowań we włókiennictwie Część Ib: Rodzaje i charakterystyka elementów sztucznej inteligencji

Czytaj za darmo! »

System ekspertowy (funkcjonują też nazwy system ekspercki, system z bazą wiedzy) jest to program, lub zestaw programów komputerowych wspomagający korzystanie z wiedzy i ułatwiający podejmowanie decyzji. Systemy ekspertowe mogą wspomagać bądź zastępować ludzkich ekspertów w danej dziedzinie, mogą dostarczać rad, zaleceń i diagnoz dotyczących problemów tej dziedziny [22], [23]. System ten zawiera w [...]

Podstawowe elementy sztucznej inteligencji i przykłady ich zastosowań we włókiennictwie Część Ic: Rodzaje i charakterystyka elementów sztucznej inteligencji

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie pojęcia i teorii zbiorów rozmytych wynikło z potrzeby matematycznego opisania tych zjawisk, które mają charakter wieloznaczny i nieprecyzyjny. W tej teorii mówi się o częściowej przynależności punktu do rozważanego zbioru. W miejsce zdań przyjmujących wartości "prawda" lub "fałsz" wprowadza się zmienne lingwistyczne, które przyjmują jako wartości nieprecyzyjne pojęcia języka mówioneg[...]

Podstawowe elementy sztucznej inteligencji i przykłady ich zastosowań we włókiennictwie Część II. Przykłady zastosowań

Czytaj za darmo! »

Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu (Lewandowski, 2008 a, b, c), ze względu na specyficzne cechy i niepodważalne zalety, obszar zastosowań elementów sztucznej inteligencji (ESI) jest bardzo rozległy. ESI obejmujące sztuczne sieci neuronowe (SSN), rozmyte sztuczne sieci neuronowe (RSSN), algorytmy genetyczne (GA), elementy logiki rozmytej (ELR), systemy ekspertowe (SE), uczące systemy klasyfikacyjne (USK), rozmyte uczące systemy klasyfikacyjne (RUSK), a także systemy hybrydowe (SH) znalazły zastosowanie we włókiennictwie, na wszystkich etapach procesu wytwarzania tekstyliów, od włókien, a nawet na etapie formowania polimerów włóknotwórczych począwszy, a na wyrobach gotowych skończywszy. W niniejszej części artykułu ograniczono się do wymienienia zastosowań ESI w poszczególnych [...]

Włochatość przędz w aspekcie procesu ich wytwarzania i właściwości fizycznych oraz wyglądu i cech użytkowych gotowego wyrobu DOI:10.15199/60.2016.11.2


  Słowa kluczowe: zjawisko włochatości przędz, systemy przędzenia, techniki przędzenia, właściwości fizyczne przędz, parametry pracy maszyn przędzalniczych, właściwości użytkowe gotowych wyrobów Hairiness of yarns in terms of their manufacturing process and the physical properties and appearance and functional characteristics finished product The article concerns the assessment of the phenomenon hairiness yarn, and the factors affect-ing its formation and negative impact hairiness on the operation of technology used in the spinning process. The article presents the impact of the nominal physical properties of yarns, selected operating parameters of spinning and spinning techniques, selected physical proper-ties of the fibers and the type of yarn on the of hairiness yarn. It was found that the yarn hairiness increases with the increase of the participation of short fibers in the raw material decreases with an increase in the number of twist, it is larger for the thick yarns, and a smaller yarns with thin yarn hairiness increases from the tip of the spinning cops to its base. It was also found that the hairiness of yarn affects not only the efficiency of processes, but can also be reflected in the functional properties and appearance of finished products. 28 Przegląd - WOS 11/2016 TECHNOLOGIE Keywords: the phenomenon of yarns hairiness, spinning systems, spinning techniques, the physical properties of yarns, operating parameters of spinning machines, properties of finished products Wstęp Włochatość jest istotną właściwością technologiczną i użytkową przędzy. Może oddziaływać, zarówno na jakość przędzy, jak i wyrobu gotowego, oraz wpływać na przebieg dalszych procesów technologicznych po przędzeniu (przewijanie, skręcanie, snucie, klejenie osnów, tkanie, itp.). Włochatość przędzy, obok tradycyjnie wyznaczanych parametrów przędzy, takich jak nierównomierność masy liniowej CVm, liczba błędów (imperfekcja), wytrzymałość czy też wydłuż[...]

Nowoczesne metody oceny włochatości przędz odcinkowych z włókien krótkich DOI:10.15199/60.2016.12.2


  Słowa kluczowe: włochatość przędzy, USTER STATISICS, parametr włochatości przędzy S3, laserowy tester włochatości Modern methods of evaluation hairiness staple yarns with short fibers In the article mentioned hinted about the history of the development of measurement methods yarn hairiness, relying on Article Lewandowski and Kasztelnik "Yarn hairiness and modern methods of its evaluation" published in Cotton Bulletin No. 3 in 2007, on pages 37-45. It then discusses the characteristics, principles of operation and quality nomograms USTER STATISTICS with respect to the sets of apparatus the latest generation of G656 ZWEIGLE company and its modernized version of the HL400 USTER® ZWEIGLE company USTER TECHNOLOGIES AG. Article was supplemented with reports concerning the construction and operation of a set of an apparatus LASER-SPOT LST- V Japanese company KEISOKKI KOGYO CO., LTD, as well as the apparatus COVATEST German company TEXTECHNO. Keywords: yarn hairiness, USTER STATISTICS, parameter of yarn Hairiness S3, laser tester of yarn hairiness Wstęp Nieustanne testowanie i kontrolowanie równomierności i potencjalnych błędów jest w przędzalniach wytwarzających przędze z włókien odcinkowych niezbędne i musi być prowadzone w całym procesie przędzenia. Dotyczy to oczywiście taśm, niedoprzędów i przędz w całym procesie przędzenia. Spektrogram rozkładu masy na długości próbki przędzy daje cenne informacje, umożliwiające ocenę procesu przędzenia, zgrzeblenia, rozciągania i czesania pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w maszynach produkcyjnych. Z kolei włochatość przędzy jest bardzo ważnym parametrem, umożliwiającym ocenę przetwarzalności surowca lub ostatecznego wyglądu tkaniny [9]. Pojęcie włochatości kojarzone jest z występowaniem części włókien odstających z rdzenia przędzy w postaci [5], [16]: - końcówek włókien o zróżnicowanej długości, 26 Przegląd - WOS 12/2016 METROLOGIA - długich fragmentów włókien, które swy[...]

Ocena jakości włókien, półproduktów przędzenia oraz przędz za pośrednictwem nomogramów jakościowych USTER STATISTICS oraz narzędzia USTER® QUALIPROFILE™

Czytaj za darmo! »

Jednym z najbardziej zauważalnych efektów respektowania i stosowania benchmarkingu w dziedzinie przędzalnictwa są publikowane od 1949 roku, stale uaktualniane biuletyny informacyjne USTER® STATISTICS (Lewandowski, 2006). Od 2001 roku biuletyny te są publikowane w bardzo dostępnej i przydatnej formie elektronicznej (USTER STATISTICS, 2001, 2007). Biuletyny te stanowią unikalne i standardowe narzędzie służące do przeprowadzania porównań jakościowych w skali międzylaboratoryjnej, skali między przedsiębiorstwami danego kraju, a przede wszystkim porównań w skali globalnej (Lewandowski, 2006). Maksymalnie wysoka wiarygodność publikowanych danych, ich okresowe uaktualnianie, a także duża dostępność i łatwość korzystania, to największe zalety biuletynów informacyjnych USTER STATIS[...]

Oczyszczanie i eliminacja błędów przędzy w trakcie procesu przewijania za pomocą nowoczesnych technik łączenia. Cz. I

Czytaj za darmo! »

W każdej fazie procesu przędzenia występuje nieuchronność przerw w ciągłości strumienia włókien. Przerwa w ciągłości strumienia występuje po raz pierwszy już na wydawaniu zgrzeblarki. Przerwy są powodowane nie tylko ograniczoną pojemnością garów, lecz również możliwością występowania ewentualnych zakłóceń w procesie zgrzeblenia. Przyczyny pojawienia się ewentualnych przerw w ciągłości strumienia w następnych fazach po zgrzebleniu, a więc w trakcie rozciągania, czy też czesania są takie same. Częstotliwość przerwań ciągłości strumienia znacznie wzrasta w trakcie wytwarzania niedoprzędu na niedoprzędzarkach. Jest ona spowodowana zarówno ograniczonymi wymiarami nawojów niedoprzędowych dostosowanych gabarytowo do wymiarów ramy natykowej przędzarek, lecz również zwiększonym prawdopodobieństwem występowania zrywności technologicznej (Drobina, Włochowicz, Machnio, 2008). Oddzielnym problemem jest nieuchronność przerywania ciągłości strumienia w trakcie procesu przędzenia, czyli zjawisko zrywności w procesie przędzenia. We wszystkich przędzarkach podstawową przyczyną zrywności jest nierównomierny rozkład masy wydawanej tasiemki włókien, zanieczyszczenia przędzionego surowca, mechaniczne uszkodzenia aparatu rozciągowego lub brak czyszczenia komór przędzących (źródło, jw.). Do podstawowych procesów końcowych w pr[...]

 Strona 1  Następna strona »