Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"LECH NOWICKI"

Aktywność, stabilność i selektywność katalizatorów żelazowych w reakcji Fischera i Troscha w reaktorach zawiesinowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najnowsze dokonania w dziedzinie komercjalizacji reakcji Fischera i Tropscha oraz omówiono wyniki badań laboratoryjnych ulepszonego katalizatora żelazowego zsyntetyzowanego w laboratorium Texas A&M University. A 100Fe/3Cu/4K/16SiO2 (w/w) catalyst (cf. D.B. Bukur et al., Ener. Fuels, 9, 620 (1995)), particle size < 53 mm, suspended in Albemarle’s Durasyn-164 oil, activate[...]

Rozpuszczalność składników gazu syntezowego w mieszaninie alkoholi tłuszczowych w warunkach syntezy metanolu

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono rozpuszczalność składników gazu syntezowego: wodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu w mieszaninie alkoholi tłuszczowych oraz czystych alkoholach: cetylowym, stearylowym i behenylowym w warunkach niskociśnieniowej syntezy metanolu (temp. 4 5 3 ÷ 5 1 3 K, ciśnienia cząstkowe gazów do 7 MPa). Równowagę absorpcji opisano prawem Henry'ego. Dla poszczególnych układów gaz-ciecz wyz[...]

Aktywność katalizatora BT-1 w warunkach syntezy metanolu w fazie ciekłej

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania kinetyczne syntezy metanolu na katalizatorze BT-1 (Cu-Zn-Mn-Al) w postaci zawiesiny w alkoholach tłuszczowych. Pomiary szybkości reakcji prowadzono w autoklawie w warunkach zbliżonych do warunków tego procesu przebiegającego w reaktorach przemysłowych. Badany katalizator BT-1 wykazywał aktywność podobną do aktywności innych katalizatorów miedziowych. rodukcja katalizatorów [...]

Wydajność i selektywność procesu syntezy wyższych alkoholi prowadzonego na katalizatorze miedziowym w reaktorze zawiesinowym

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ warunków prowadzenia procesu na selektywność i wydajność syntezy wyższych alkoholi na katalizatorze Cu-Zn w zbiornikowym reaktorze zawiesinowym z mieszadłem turbinowym. Stwierdzono, że zwiększenie temperatury oraz zmniejszenie stosunku H2/CO w gazie syntezowym na wlocie do reaktora powoduje zmniejszenie wydajności tworzenia metanolu. Szybkość tworzenia alkoholi rośnie ze wzroste[...]

Modification of structure and properties of unalloyed steels with intense argon and nitrogen plasma pulses

Czytaj za darmo! »

It is known, that phase - of the Fe-intestitial element phase equilibrium diagram - transformations into austenite can take place in the surface layer of steels irradiated with intense pulses of laser, ion or plasma beams. Due to the presence of nitrogen and carbon expanded austenite in stainless steel, good corrosion resistance is maintained while the wear resistance is increased. Unalloyed [...]

 Strona 1