Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ KORSAK"

Rozwój techniki i technologii w MZRiP SA oraz pozyskiwanie środków na ten cel

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono założenia programu rozwoju przedsiębiorstwa do roku 2000. Stwierdzono, że dostosowanie się Petrochemii do nowej sytuacji gospodarczej kraju i współpracy z krajami wysoko rozwiniętymi będzie możliwe tylko poprzez modernizację procesów technologicznych. Wymaga to jednak otrzymania kredytów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wskazano na możliwość powstania nowych form finan[...]

Petrochemia Płock S.A. - program rozwoju części petrochemicznej

Czytaj za darmo! »

Wlatach dziewięćdziesiątych - w okresie intensywnych transformacji i w warunkach wolnego rynku - przemysł chemiczny w Polsce stanął wobec nowych wyzwań związanych z koniecznością właściwego umiejscowienia tej branży w gospodarce kraju, zapewnienia długoterminowych możliwości rozwoju i sprostania wymogom konkurencyjnym na europejskim rynku. Zakłady przemysłu chemicznego i ich programy rozwoju[...]

Rozwój technologiczny przerobu ropy naftowej w PKN Orlen SA

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój części rafineryjnej PKN Orlen w latach 1960-2003 i Program Rozwoju PKN Orlen w latach 1992-2000 oraz efekty, jakie uzyskano dzięki realizacji tego Programu. Przedstawiono wpływ intensyfikacji instalacji Olefin II na głębokość przerobu ropy naftowej. Omówiono perspektywy rozwoju w aspekcie dostosowania do przewidywanych norm europejskich. A historical review covering the dev[...]

 Strona 1