Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZENONA SIWEK"

Skład chemiczny zmiękczaczy fosforanowych

Czytaj za darmo! »

Do badań zmiękczaczy fosforanowych otrzymywanych w reakcji tlenochlorku fosforu z fenolem, izopropylofenolami i epichlorohydryną wykorzystano metody chromatografii gazowej (GC) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS). Określono indeksy retencji oraz współczynniki korekcyjne głównych składników - triarylofosforanów obecnych w przeważającej ilości w zmiękczaczac[...]

Otrzymywanie metylomonoetanoloaminy

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ stosunku molowego tlenku etylenu do metyloaminy w procesie oksyetylenowania metyloaminy na wydajność syntezy metylomonoetanoloaminy oraz określono warunki jej wydzielenia przez destylację. ostatnich latach obserwuje się szybki postęp w chemii związków powierzchniowo czynnych. Produkcja tej grupy wyrobów rośnie szybciej niż ogólna produkcja chemikaliów, ponieważ istnieją duże m[...]

Zastosowanie estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego do otrzymywania niejonowych związków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad syntezą oksyetylatów estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego - nowej grupy niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Bezpośrednie oksyetylenowanie estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego zachodzi selektywnie w obecności specyficznego katalizatora wapniowego, a otrzymane produkty mają cechy charakterystyczne dla z[...]

 Strona 1