Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA SENDER"

Program sektorowy przemysłu farmaceutycznego - założenia i realizacja

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono cele restrukturyzacji sektora farmaceutycznego na tle przyjętego przez Radę Ministrów 2 listopada 1994 r. "Programu działań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego", który stwarza krajowym producentom środków farmaceutycznych możliwości osiągnięcia konkurencyjności w grze rynkowej. Omówiono stan realizacji "Programu" w ciągu 1995 r. Pokazano problemy branży w [...]

Polski przemysł farmaceutyczny - diagnoza obecnego stanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sytuację w krajowym przemyśle farmaceutycznym. Omówiono wyniki ekonomiczno-finansowe tego przemysłu. Opisano rynek leków w Polsce. Struktura podmiotowa sektora Polski przemysł farmaceutyczny jest stosunkowo rozdrobniony zarówno w sferze rzeczowej, jak i kapitałowej. W branży farmaceutycznej działają firmy państwowe i spółdzielcze oraz szereg podmiotów prywatnych. Branża ta obe[...]

 Strona 1