Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BEATA SOSNA"

Optymalizacja alkilowania arylosulfonylooctanów etylu w katalitycznym układzie dwufazowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono optymalizację alkilowania wybranych arylosulfonylooctanów etylu. Na podstawie analizy wyników eksperymentu czynnikowego 23 zoptymalizowano metylowanie 2-fenylosulfonylo- i 2-(p-tolilosulfonyIo)izowalerianianów etylu za pomocą siarczanu dimetylu w katalitycznym układzie dwufazowym. Stwierdzono, że w powyższych układach optymalna sekwencja dwukrotnego niesymetrycznego alkilowan[...]

 Strona 1