Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WANDA WINKLER"

Zastosowanie metod XRFS, AAS i polarografii do oznaczania małych ilości niejonowych środków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Małe ilości (100÷1000 µg/500 cm3) niejonowych środków powierzchniowo czynnych (NŚPC) oznaczano za pomocą metod rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej (XRFS), absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i polarografii opartych na wytrącaniu NŚPC kwasem fosforomolibdenowym w obecności jonów baru. Przebadano wpływ wielu obcych substancji na ilościowe oznaczanie NŚPC opracowanymi met[...]

Analiza niejonowych środków powierzchniowo czynnych w wodach rzek i ściekach metodami XRFS, AAS i polarografii

Czytaj za darmo! »

Za pomocą metod opracowanych z zastosowaniem XRFS, AAS i polarografii oznaczono małe ilości (100÷1000 µg/500 cm3) niejonowych środków powierzchniowo czynnych (NŚPC) w próbkach wód rzecznych i ścieków. Jako wzorzec stosowano Triton X-100. iejonowe środki powierzchniowo czynne, powszechnie używane w przemyśle i gospodarstwie domowym, są coraz groźniejsze dla środowiska naturalnego. Zate[...]

 Strona 1