Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA BRENK"

Metody syntezy i zastosowanie eterów allilowych alkoholi wielowodorotlenowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze oraz wstępnych badań własnych w niniejszej publikacji przedstawiono krótki przegląd metod syntezy eterów allilowych alkoholi wielowodorotlenowych (EAAW), przebiegającej w środowisku wodnym i w rozpuszczalnikach organicznych. Podano przykłady zastosowania różnych eterów tego rodzaju. Ostatnio obserwuje się dość duże zainteresowanie możliwościami uż[...]

Wpływ katalizatorów przeniesienia fazowego na eteryfikację sorbitu chlorkiem allilu

Czytaj za darmo! »

Prowadzono proces eteryfikacji sorbitu za pomocą chlorku allilu w środowisku wodnym w obecności katalizatorów przeniesienia fazowego. Zbadano wpływ rodzaju katalizatora (czwartorzędowe sole amoniowe, układ złożony z chlorku miedzi (I) i miedzi metalicznej - CuCl/Cu, związek powierzchniowo czynny - dodecylowy siarczan (VI) sodu) na przebieg eteryfikacji. Określono stopień konwersji chlorku al[...]

 Strona 1