Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY WIŚNIEWSKI"

Sektor wielkiej syntezy chemicznej a przestrzenne zagospodarowanie kraju

Czytaj za darmo! »

Cele restrukturyzacji sektora wielkiej syntezy chemicznej - zwanego poprzednio sektorem ciężkiej chemii - i jej skutki ekonomiczne były przedstawione w "Przemyśle Chemicznym" w artykule Z. Szulik-Kojemskiej*), a 3 lipca 1996 r. program sektorowy wielkiej syntezy chemicznej został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Należy przypomnieć, że w wyniku realizacji tego prog[...]

Aspekty restrukturyzacji polskiego przemysłu azotowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki przemian w krajowych zakładach azotowych w latach 1993÷1997 oraz scenariusze restrukturyzacji i rozwoju polskiego przemysłu azotowego. Na podstawie przyjętego przez KERM Programu Sektorowego "Wielka Synteza Chemiczna" określono podstawowe przedsięwzięcia inwestycyjne i potrzebne środki finansowe. Aspekty restrukturyzacji polskiego przemysłu azotowego LUDWIK ORŁOWSK[...]

50 lat działalności "Prosynchemu" na tle rozwoju polskiego przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Rozwój polskiego przemysłu chemicznego i na tym tle działalność "Prosynchemu" należy rozpatrywać w kilku okresach. Były to lata: - 1945÷1949 - okres odbudowy zniszczonego w czasie wojny przemysłu, który w 1949 r. osiągnął stan porównywalny z poziomem z 1938 r. Przejęte w 1945 r. zakłady przemysłowe zostały zniszczone zarówno w trakcie bezpośrednich działań wojennych, jak i - poprzez systema[...]

 Strona 1