Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERA DŁUGOSZ"

Otrzymywanie i właściwości powierzchniowo czynne alkiloeterokarboksylatów

Czytaj za darmo! »

Opisano proces otrzymywania alkiloeterokarboksylatów (anionowych związków powierzchniowo czynnych nowej generacji) oparty na produkowanych w Zakładach Chemicznych "Rokita" S.A. wodnych roztworach kwasu chlorooctowego i ługu sodowego oraz oksyetylenowanych alkoholach laurylowych. Przedstawiono wyniki syntez w skali ćwierćtechnicznej z uwzględnieniem stopnia przereagowania (zawartości wolnego [...]

 Strona 1