Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD SIEMION"

Energetyka w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych

Czytaj za darmo! »

Podano najważniejsze informacje o "sercu" układu energetycznego przedsiębiorstwa - zakładowej elektrociepłowni - i o innych eksploatowanych urządzeniach, umożliwiające ocenę jego wielkości i stopnia skomplikowania. Przedstawiono także informacje o podstawowych kierunkach działań podejmowanych w celu zmniejszenia energochłonności produkcji oraz bilans energetyczny sporządzony na podstawie da[...]

Technologia uzdatniania wód ściekowych w Petrochemii Płock S.A.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię uzdatniania wód ściekowych w Petrochemii Płock S.A. Technologia obejmuje: doczyszczanie ścieków po oczyszczalni biologicznej, zmniejszenie stopnia korozyjności i osadotwórczości wód ściekowych, filtrowanie i chlorowanie oraz skierowanie uzdatnionych wód do sieci wody przemysłowej. Dzięki zastosowaniu tej technologii jakość wód ściekowych odpowiada III klasie czy[...]

 Strona 1