Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ ŁACH"

Badania nad jonowymiennym usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nad oczyszczaniem kwasu fosforowego z kadmu metodą wymiany jonowej. Kadm usuwano w postaci kompleksowych jonów chlorkowo-kadmowych na słabo zasadowym anionicie Atnberlite IRA-93. W wypadku użycia ok. 60-proc. roztworów kwasu fosforowego zawierających ok. 100 mg Cd/dm3 uzyskiwano znaczne zmniejszenie stężenia kadmu (zawartość Cd w eluacie wynosiła 7[...]

 Strona 1