Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ HOFFMANN"

Mgr inż. Marian Ludwik Hoffmann (1922-2010) DOI:


  11 września 1921 r. w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu złożyli sobie przysięgę małżeńską Alfons Hoffmann, inżynier elektryk, absolwent Politechniki Gdańskiej, w tamtym czasie budujący elektrownię wodną w Gródku nad Wdą oraz poznanianka Maria Radecka, którą poznał w Towarzystwie Śpiewaczym Harmonia w Berlinie. Związek ten zaowocował już w Toruniu urodzinami 11 sierpnia 1922 r. pierworodnego - Mariana Ludwika. Następnie, 1 sierpnia 1925 r. urodziła się Janina, która zginęła w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka. Nim dojdziemy do tego ponurego okresu naszych dziejów - Marian Hoffmann dorastał szczęśliwie w kochającej się rodzinie w Toruniu. Tutaj, w sierpniu 1929 r. poszedł do sześcioklasowej Państwowej Ćwiczeniówki przy Seminarium Nauczycielskim Męskim, którą ukończył w czerwcu 1935 r., a następnie od sierpnia, uczył się w ogólnokształcącym, czteroklasowym Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, które było uważane za jedną z najlepszych szkół w Polsce. Gimnazjum to ukończył w czerwcu 1939 r., zdając tzw. małą maturę i zostając następnie przyjętym do liceum matematyczno-fizycznego. Oczywiście nie samą nauką (wówczas też) żyli młodzi ludzie. Nastoletni Marian Hoffmann dzielił swój czas pomiędzy naukę w Toruniu a inne miłe zajęcia dla dzieci i młodzieży, spędzając dużo czasu w Borach Tucholskich w Osiu, gdzie Jego rodzice mieli drugi dom. Od ósmego roku życia działał w harcerstwie w 9. Pomorskiej Drużynie Harcerskiej, brał udział w roku 1937 w Międzynarodowym Zlocie Skautowskim w Holandii. Uczestniczył we wszystkich uroczystościach związanych z energetyką pomorską, bo pamiętamy przecież, kim był Jego ojciec. Odbywał wiele podróży - od Gdyni aż po Nordkapp w Norwegii. Najprawdopodobniej na swoje ostatnie wakacje pojechał do Katowic, gdzie wówczas Jego ojciec był naczelnym dyrektorem Śląskich Zakładów Elektrycznych, tzw. Ślązelu. Tam też zastała Go II wojna światowa i już nie wrócił do Torunia. [...]

Wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na aktywność katalizatorów niklowych do uwodorniania tłuszczów

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia wpływu warunków procesów kalcynacji i redukcji surowej masy katalitycznej (prekursora katalizatora) na aktywność masy katalizatorów przeznaczonych do uwodorniania tłuszczów. Dla wybranych wartości obciążenia wodorem i tempa nagrzewania przedstawiono przebieg tych procesów jako zależności stężenia pary wodnej i stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu[...]

 Strona 1