Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ SCHMIDT"

Zastosowanie katalizatora heterogenicznego ZCu w procesie foto-Fentona


  W artykule przedstawiono wyniki badań utleniania fenolu w roztworze wodnym z zastosowaniem katalizatora heterogenicznego, zeolitu modyfikowanego jonami Cu(II) w układzie ZCu + H2O2 + UV. Badania wykazały, że efektywność utleniania fenolu jest wyższa w układzie heterogenicznym w porównaniu do homogenicznego. Przy zastosowaniu katalizatora heterogenicznego ZCu następuje utlenianie fenolu głównie do pirokatechiny i hydrochinonu, a ich stężenia po 60 minutach reakcji są prawie trzykrotnie większe w porównaniu do katalizy homogenicznej. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na inny mechanizm utleniania przy zastosowaniu heterogenicznego katalizatora ZCu. Wyniki analiz chromatograficznych potwierdziły, że fenol utlenia się z całkowitym zniszczeniem struktury pierścieniowej do kwasu mrówkowego, który następnie utleniany jest do CO2 i H2O.Zaawansowane metody pogłębionego utleniania (AOPs) znajdują coraz większe zastosowanie do oczyszczania ścieków przemysłowych, zawierających trudno biodegradowalne substancje organiczne. Umożliwia to wysoki potencjał oksydacyjno-redukcyjny (2,8 V) generowanych rodników hydroksylowych OH-, które mogą inicjować reakcje nieselektywne i prowadzić do całkowitej ich mineralizacji. Spośród AOPs, ze względu na wysoką wydajność i wszechstronność zastosowania, stosunkowo niski koszt i łatwość obsługi, często stosuje się proces Fentona (Lv et al. 2005). Metoda ta jest stosowana do oczyszczania ścieków zaolejonych, powstających w przemyśle spożywczym (Lucas & Peres, 2009), do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów (Zhang et al., 2005, Deng et al., 2006), ścieków z kopalni miedzi (Mahiroglu et al., 2009), ścieków kosmetycznych (Bautista et al., 2007), utleniania pestycydów (Chen et al., 2007, Li et al., 2009), ścieków farmaceutycznych (Elmolla & Chaudhuri, 2009, Ay & Kargi, 2010), a przede wszystkim w oczyszczaniu ścieków włókienniczych i zawierających barwniki (Chen et all. 2007, Chen et al. 2008, Lee et al. 2[...]

Wpływ chlorków na powstawanie substancji chloroorganicznych w procesie utleniania kwasów fulwowych

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ stężenia chlorku sodu na proces utleniania kwasów fulwowych (KF) dioksydanem i chloranem(I) sodu. Wykazano, że substancje chloroorganiczne powstają zarówno w procesie utleniania substancji organicznych utleniaczem chlorowym jak i H2O2, uważanym za utleniacz bezpieczny. Czynnikiem istotnym dla powstawania ilości i rodzaju ubocznych produktów utleniania jest skład wody. Obe[...]

Zastosowanie osadów żelazowych do utleniania ftalanów w procesie Fentona

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania związków żelaza zawartych w osadach popłucznych ze stacji uzdatniania wody, jako katalizatora reakcji Fentona w procesie utleniania ftalanu dibutylu DBP (dibutyl phthalate). Wykazano wysoki stopień usunięcia DBP zarówno po 2 h utleniania, jak i po neutralizacji roztworu do pH 8. Porównano skuteczność osadów popłucznych i tradycyjnie [...]

Produkty procesu utleniania kwasów fulwowych chloranem(I) sodu i dioksydanem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy jakościowej ubocznych produktów utleniania kwasów fulwowych chloranem(I) sodu oraz dioksydanem. Określono wpływ dawki każdego z utleniaczy na rodzaj powstających substancji organicznych. Wykazano, że produkty utleniania substancji humusowych, będących naturalnymi substancjami organicznymi, mogą być niebezpieczne dla środowiska, a ich budowa zależy od stężenia i[...]

 Strona 1